Opprettet
2002-04-25T11:04
Din rolle
Terapeut
Stein Lund Halvorsen
Kategori
Overskrift
Røykeslutt
Beskrivelse av problemet
Mann 50år hadde tenkte å bruke nikotin tyggegummi for å stumpe røyken
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Men, så prøvde han tankefelt terapi. Ø-a-kb-sek-ør Lærte ham å behandle seg selv vha. algoritmen hver gang han kjenner røykesug.
Resultat
Han har vært flink til å banke seg og røykesuget har gradvis avtatt for så å bli helt borte
Røykeslutt
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Mann 50år hadde tenkte å bruke nikotin tyggegummi for å stumpe røyken
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Men, så prøvde han tankefelt terapi. Ø-a-kb-sek-ør Lærte ham å behandle seg selv vha. algoritmen hver gang han kjenner røykesug.
Resultat:
Han har vært flink til å banke seg og røykesuget har gradvis avtatt for så å bli helt borte