Opprettet
Din rolle
Terapeut
Trine Bakke
Kategori
Overskrift
Sinne
Beskrivelse av problemet
Jente 12 år. Mye sinne/aggresjon som kunne komme ganske spontant. Førte til mye konflikter med omgivelsene. Hadde 7 år tidligere opplevd store traumer i forbindelse med alvorlig sykdom. Store fysiske skader som medfører mange vanskeligheter i hverdagen.
Tidligere behandling/ medisinering
Kognitiv behandling med belønningskjema og familieterapi. Ingen medisiner
Behandlings beskrivelse
Informerte foreldre og jenta, mor fikk prøve TFT ifht et konkret problem hun hadde. God effekt. Da ønsket jenta å prøve. Jeg var tydelig på at jeg ikke kunne fjerne de fysiske handicapet, men følelsene i situasjoner som oppsto ville kunne bli mindre emosjonelle, og dermed ville situasjonene oppleves annerledes både for henne selv og andre rundt. Startet med at det verste problemet var sinne, brukte problemets problem. Hva er det verste med det. I situasjonen der og da ble hun veldig sint. Kunne fint også sette seg inn i situasjoner fra tidligere hvor hun opplevde sinne. Akkurat her og nå var sinne 10 på SUD. Banket lillefinger(sinne, frustrasjon) og krageben. Gikk ikke ned på SUD. Brukte pr1 og masserte pr 2. Hun visualiserte godt. Fokus på en sort boksesekk, glatt og tung. Da dette ikke ga noen effekt banket jeg på raseri punkt i tillegg. Da raste SUD til 3. Og pasienten beskrev at boksesekken forsvant langt ut i horisonten. Banket et par ganger til på raseri og krageben. Da pasienten sier at nå fosvant hele sekken ut av synet. Over åskammen.
Resultat
Beskriver å ha en ro i kroppen. Blir trett.
Sinne
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Jente 12 år. Mye sinne/aggresjon som kunne komme ganske spontant. Førte til mye konflikter med omgivelsene. Hadde 7 år tidligere opplevd store traumer i forbindelse med alvorlig sykdom. Store fysiske skader som medfører mange vanskeligheter i hverdagen.
Tidligere behandling medisinering:
Kognitiv behandling med belønningskjema og familieterapi. Ingen medisiner
Behandlings beskrivelse:
Informerte foreldre og jenta, mor fikk prøve TFT ifht et konkret problem hun hadde. God effekt. Da ønsket jenta å prøve. Jeg var tydelig på at jeg ikke kunne fjerne de fysiske handicapet, men følelsene i situasjoner som oppsto ville kunne bli mindre emosjonelle, og dermed ville situasjonene oppleves annerledes både for henne selv og andre rundt. Startet med at det verste problemet var sinne, brukte problemets problem. Hva er det verste med det. I situasjonen der og da ble hun veldig sint. Kunne fint også sette seg inn i situasjoner fra tidligere hvor hun opplevde sinne. Akkurat her og nå var sinne 10 på SUD. Banket lillefinger(sinne, frustrasjon) og krageben. Gikk ikke ned på SUD. Brukte pr1 og masserte pr 2. Hun visualiserte godt. Fokus på en sort boksesekk, glatt og tung. Da dette ikke ga noen effekt banket jeg på raseri punkt i tillegg. Da raste SUD til 3. Og pasienten beskrev at boksesekken forsvant langt ut i horisonten. Banket et par ganger til på raseri og krageben. Da pasienten sier at nå fosvant hele sekken ut av synet. Over åskammen.
Resultat:
Beskriver å ha en ro i kroppen. Blir trett.