Opprettet
2022-10-10T09:10
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Kjetil Engan
Kategori
Annet
Overskrift
Sinne, sorg og frykt
Beskrivelse av problemet
Har i mange år slitt med sinne og sorg overfor å ha vært utsatt for gjentatte overgrep fra 3-års alderen og opp til godt voksen alder. Hadde en sterk redsel for å svelge en slange under en gastroskopi undersøkelse i forbindelse med en slanke operasjon.
Tidligere behandling/ medisinering
Har i mange år gått til psykolog og psykiatrisk sykepleier for å løse problem med overgrep. Har gått på antidepressiver i flere år. Uten at dette har løst problemene.
Behandlings beskrivelse
Hun har nå hatt 6 TFT behandlinger. De første traumebehandlingene hadde fokus på de siste overgrepene og følelser av overgrep. Den umiddelbare effekten var reduksjon av SUD fra 10 ned til 0. Den ble redusert ved at hun sto opp for seg selv og sa nei til overgriperne. Ved neste behandling var SUD redusert til 4/5 på de samme overgrep, som ble behandlet ned til 0. Ved siste behandling var SUD på de siste overgrepene nesten helt borte. Under en traumebehandling kom det fram angst for å svelge en slange under en gastroskopi undersøkelse under en slanke operasjon. Den antas å komme fra det aller første overgrepet som 3-åring, hvor hun var tvunget til oral sex. I den situasjonen sto hun også opp for seg selv og sa nei til overgripere. Han beklaget og trakk seg unna. Redselen for slangen gikk ned fra 10 første gang og ned til nesten 0 ved siste behandling. Hun gjorde slangen om til et lys hun ikke var redd for.
Resultat
Sinnet og frykten hun har kjent på er borte. Når hun tenker på de siste overgrepene, har SUD vært nesten 0. Den første overgriperen føler hun nå kun medfølelse med, fordi han hadde behov for å bli tilfredsstilt av en 3-åring. Frykten for slangen er nesten borte, men hun har ennå ikke gjennomført operasjonen.
Sinne, sorg og frykt
Kategori:
Annet
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Har i mange år slitt med sinne og sorg overfor å ha vært utsatt for gjentatte overgrep fra 3-års alderen og opp til godt voksen alder. Hadde en sterk redsel for å svelge en slange under en gastroskopi undersøkelse i forbindelse med en slanke operasjon.
Tidligere behandling medisinering:
Har i mange år gått til psykolog og psykiatrisk sykepleier for å løse problem med overgrep. Har gått på antidepressiver i flere år. Uten at dette har løst problemene.
Behandlings beskrivelse:
Hun har nå hatt 6 TFT behandlinger. De første traumebehandlingene hadde fokus på de siste overgrepene og følelser av overgrep. Den umiddelbare effekten var reduksjon av SUD fra 10 ned til 0. Den ble redusert ved at hun sto opp for seg selv og sa nei til overgriperne. Ved neste behandling var SUD redusert til 4/5 på de samme overgrep, som ble behandlet ned til 0. Ved siste behandling var SUD på de siste overgrepene nesten helt borte. Under en traumebehandling kom det fram angst for å svelge en slange under en gastroskopi undersøkelse under en slanke operasjon. Den antas å komme fra det aller første overgrepet som 3-åring, hvor hun var tvunget til oral sex. I den situasjonen sto hun også opp for seg selv og sa nei til overgripere. Han beklaget og trakk seg unna. Redselen for slangen gikk ned fra 10 første gang og ned til nesten 0 ved siste behandling. Hun gjorde slangen om til et lys hun ikke var redd for.
Resultat:
Sinnet og frykten hun har kjent på er borte. Når hun tenker på de siste overgrepene, har SUD vært nesten 0. Den første overgriperen føler hun nå kun medfølelse med, fordi han hadde behov for å bli tilfredsstilt av en 3-åring. Frykten for slangen er nesten borte, men hun har ennå ikke gjennomført operasjonen.