Opprettet
Din rolle
Terapeut
Ulf Espolin Johnson
Kategori
Overskrift
Sjalusi
Beskrivelse av problemet
En 25 år gml. mann med depresjon, sjalusi og sinneutbrudd som sine hovedproblemer. Han var snar til å føle seg avvist av sin kjæreste og sjalu.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Denne følelsen var det ikke vanskelig for ham å fremkalle på ny. SUD = 5. Jeg brukte øb,ø,ua,lf,pf,sø (siden av øyet) og kb + 9G. Det måtte mange runder til, innkludert PR1 og 2, før SUD nådde ned til 1 - 2. Han brukte teknikken på seg selv på hjemmebane når han følte seg opprørt av sjalusi og når han følte seg plaget av sjenanse. I tillegg brukte han PR1, 2, og 3 for å forebygge ukontrollertetemperamentsutbrudd som kunne sette forholdet til kjæresten i fare.
Resultat
Senere rapporterte han om god effekt på alle de vanskelige følelsene, bortsett fra en gang da han hadde tatt til seg en del alkohol.
Sjalusi
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
En 25 år gml. mann med depresjon, sjalusi og sinneutbrudd som sine hovedproblemer. Han var snar til å føle seg avvist av sin kjæreste og sjalu.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Denne følelsen var det ikke vanskelig for ham å fremkalle på ny. SUD = 5. Jeg brukte øb,ø,ua,lf,pf,sø (siden av øyet) og kb + 9G. Det måtte mange runder til, innkludert PR1 og 2, før SUD nådde ned til 1 - 2. Han brukte teknikken på seg selv på hjemmebane når han følte seg opprørt av sjalusi og når han følte seg plaget av sjenanse. I tillegg brukte han PR1, 2, og 3 for å forebygge ukontrollertetemperamentsutbrudd som kunne sette forholdet til kjæresten i fare.
Resultat:
Senere rapporterte han om god effekt på alle de vanskelige følelsene, bortsett fra en gang da han hadde tatt til seg en del alkohol.