Sjokolade avhengighet
Kategori:
Avhengighet
Din rolle:
Klient
Beskrivelse av problemet:
Trøstespising - jeg har til tider overspist sjokolade, og vekten har derfor blitt deretter.
Tidligere behandling medisinering:
Har tidligere gått til psykolog for å bearbeide bakenforliggende problem. Uten at det har hjulpet...
Behandlings beskrivelse:
Under behandlingen ble det avdekket at trøstespisingen kom som følger av tidligere opplevelser. Fikk i barndommen sjokolade som trøst ved vanskelige episoder. Var ikke klar over at mitt problem i dag strakte seg så langt bakover i tid. Vi arbeidet mye med veldig sterke og vonde opplevelser fra jeg var liten jente. Begynte med en høy intensitet på 9/10 på sud. Dette gikk fort ned til 4/5 . Terapeut Nina var veldig flink å avdekke mine problem. Flere temaer og følelser kom opp underveis og vi tappet for dette.
Resultat:
Mitt behov for sjokolade som trøst har etter TFT vært borte. Har på egenhånd ved tapping klart å holde smerter i foten borte. Har hatt smerter over lengre tid.