Opprettet
2002-06-04T14:06
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Keyhan Ighanian
Kategori
Annet
Overskrift
Slagpasient
Beskrivelse av problemet
En kvinne i 50-årene som hadde fått operert bort en godartet svulst i venstre side av hjernen, fikk etter operasjonen slag, noe som førte til lammelser i høyre side av kroppen.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Dette skjedde for to år siden. Familien hadde gitt opp håpet om at kvinnen skulle bli som før. Før første behandling, var kvinnen sterkt preget av sin tilstand. Da jeg traff henne første gang, var det vanskelig å få kontakt med henne. Hun var passiv og fraværende.
Resultat
Rett etter første behandling ble kvinnen mye kvikkere, øynene livnet til, og jeg fikk god kontakt med henne. Hennes tilstand ble etter behandlingen betydelig bedre. Familien ble positivt overrasket, og da jeg skulle ta farvel med henne, virket det nesten som om hun ville reise seg og takke. Under behandlingen klarte hun å nynne, men hun mestret ikke tellingen. Jeg jobbet med å lære henne å telle. Det var til stor nytte for hennes positive utvikling.
Slagpasient
Kategori:
Annet
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
En kvinne i 50-årene som hadde fått operert bort en godartet svulst i venstre side av hjernen, fikk etter operasjonen slag, noe som førte til lammelser i høyre side av kroppen.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Dette skjedde for to år siden. Familien hadde gitt opp håpet om at kvinnen skulle bli som før. Før første behandling, var kvinnen sterkt preget av sin tilstand. Da jeg traff henne første gang, var det vanskelig å få kontakt med henne. Hun var passiv og fraværende.
Resultat:
Rett etter første behandling ble kvinnen mye kvikkere, øynene livnet til, og jeg fikk god kontakt med henne. Hennes tilstand ble etter behandlingen betydelig bedre. Familien ble positivt overrasket, og da jeg skulle ta farvel med henne, virket det nesten som om hun ville reise seg og takke. Under behandlingen klarte hun å nynne, men hun mestret ikke tellingen. Jeg jobbet med å lære henne å telle. Det var til stor nytte for hennes positive utvikling.