smerte
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Forskjellige traumer, sterke smerter i kjeve og hals
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Klienten strevde med hadde smerter i kjeve og hals. Behandlet klienten mens hun tenkte på et traume fra barndommen. Mange følelser kom frem underveis, og jeg behandlet med de forskjellige punkter som representerte bl.a. sorg, skyld, sinne, frustrasjon.
Resultat:
De ubehagelige følelsene i forbindelse med dette traumet ble helt borte. Smerter i kjeve og hals ble også borte under behandlingen.