Opprettet
2007-09-26T12:09
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Preben Oxlund
Kategori
Smerter
Overskrift
Smerter fra 9 til 2 på skalaen
Beskrivelse av problemet
Muskelsmerter i ryggen.
Tidligere behandling/ medisinering
Kortisonbehandling ifm. smerter tilknyttet Reiters syndrom (giktform), som visstnok avhjalp gen. muskelsmerter.
Behandlings beskrivelse
Fra Behandler POX August 2007. Klienten på 40 år klaget over sterke smerter mellom skulderbladene som i følge av ham selv skyldtes muskeltretthet/overanstrengelse ifm. en flyttesjau. Jeg kjenner klienten fra før og visste at et visst emosjonelt stress forelå på bakgrunn av nevnte flyttesjau, men da jeg tilbød meg å gi ham behandling for smertene med TFT valgte jeg å ikke si noe om ovennevnte stressfaktor. Før behandlingen startet oppga klienten SUD til 9, smertene var lett å ”definere” i alle former og jeg konsentrerte bankingen til smertepunktet Gamut. Etter 20 minutters banking foretok jeg en ny SUD-måling, som da ble oppgitt til å være 2. Jeg passet på og stoppe bankingen en stund før jeg ba om ny SUD. Selv om SUD var veldig lav ville vi begge to gjerne fortsette litt til –noe som faktisk ble litt vanskelig, da klienten nå hadde mye større problemer med å ”finne” smerten, og det ble umulig for ham å gi den form, farge, temperatur ol. Vi avsluttet behandlingen med 9G etter å ha fått ny SUD på samme 2. I ettertid er jeg glad jeg ikke forsøkte å ”dra” klienten inn i bakenforliggende årsaker, rett og slett fordi resultatet ble så bra. Jeg VET hva som ligger i hans fortid, men det er noe han selv må avgjøre om han vil forsøke å gjøre noe med. Han er i alle fall informert om TFT´s teknikker for traumer, og har fått demonstrert effekten mot fysiske plager.
Resultat
SUD ned fra 9 til 2 -klienten mente selv at sittestilling med riktig pust og fokus på avslapning hadde medvirket til reultatet. Apex, tenker jeg.
Smerter fra 9 til 2 på skalaen
Kategori:
Smerter
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Muskelsmerter i ryggen.
Tidligere behandling medisinering:
Kortisonbehandling ifm. smerter tilknyttet Reiters syndrom (giktform), som visstnok avhjalp gen. muskelsmerter.
Behandlings beskrivelse:
Fra Behandler POX August 2007. Klienten på 40 år klaget over sterke smerter mellom skulderbladene som i følge av ham selv skyldtes muskeltretthet/overanstrengelse ifm. en flyttesjau. Jeg kjenner klienten fra før og visste at et visst emosjonelt stress forelå på bakgrunn av nevnte flyttesjau, men da jeg tilbød meg å gi ham behandling for smertene med TFT valgte jeg å ikke si noe om ovennevnte stressfaktor. Før behandlingen startet oppga klienten SUD til 9, smertene var lett å ”definere” i alle former og jeg konsentrerte bankingen til smertepunktet Gamut. Etter 20 minutters banking foretok jeg en ny SUD-måling, som da ble oppgitt til å være 2. Jeg passet på og stoppe bankingen en stund før jeg ba om ny SUD. Selv om SUD var veldig lav ville vi begge to gjerne fortsette litt til –noe som faktisk ble litt vanskelig, da klienten nå hadde mye større problemer med å ”finne” smerten, og det ble umulig for ham å gi den form, farge, temperatur ol. Vi avsluttet behandlingen med 9G etter å ha fått ny SUD på samme 2. I ettertid er jeg glad jeg ikke forsøkte å ”dra” klienten inn i bakenforliggende årsaker, rett og slett fordi resultatet ble så bra. Jeg VET hva som ligger i hans fortid, men det er noe han selv må avgjøre om han vil forsøke å gjøre noe med. Han er i alle fall informert om TFT´s teknikker for traumer, og har fått demonstrert effekten mot fysiske plager.
Resultat:
SUD ned fra 9 til 2 -klienten mente selv at sittestilling med riktig pust og fokus på avslapning hadde medvirket til reultatet. Apex, tenker jeg.