Opprettet
2010-02-13T19:02
Din rolle
Terapeut
Rita Tolfsen
Kategori
Overskrift
smerter, MS
Beskrivelse av problemet
Klienten er en dame på 61 år som har store smerter i høyre fot etter en ulykke med rullestolen sin. I tillegg sliter hun med vanskelige følelser på bakgrunn at hun har MS, og den har forverret seg kraftig etter ulykken med rullestolen. Hun må bruke kateter når vannet skal lates. Pasienten bruker rullator nå, og 2 krykker i hjemmet sitt. Hun er en flott kvinne som virkelig står på for å oppnå best mulig livskvalitet.
Tidligere behandling/ medisinering
Hun har for sine smerter brukt sterke smertestillende over lengre perioder. i tillegg har hun hatt behandlinger hos sin dyktige fysioterapet. Pasienten har vært gjennom en operasjon som ikke har vært vellykket og hun vet pr. i dag ikke om hun får beholde foten. Foten er alltid kald og den har mange nagler i. Hun har måttet bruke kateter for å late vannet de siste 2 årene.
Behandlings beskrivelse
Pasienten har sterke smerter i høyre fot og jeg starter behandlingen av pasienten med smertealgoritmen. Fortsetter med behandlingen med traumealgorytmen for sine vanskelige følelser omkring sin MS diagnose som har forverret seg kraftig etter ulykken.
Resultat
Hun responderer øyeblikkelig på behandlingen, og smerten i foten gir seg betraktelig. Hun merker at foten blir varm og nesten smertefri.Hun "lurer på om jeg hypnotiserer henne" under behandlingen, fordi hun er så kraftig i situasjonen rundt behandlingen.
smerter, MS
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Klienten er en dame på 61 år som har store smerter i høyre fot etter en ulykke med rullestolen sin. I tillegg sliter hun med vanskelige følelser på bakgrunn at hun har MS, og den har forverret seg kraftig etter ulykken med rullestolen. Hun må bruke kateter når vannet skal lates. Pasienten bruker rullator nå, og 2 krykker i hjemmet sitt. Hun er en flott kvinne som virkelig står på for å oppnå best mulig livskvalitet.
Tidligere behandling medisinering:
Hun har for sine smerter brukt sterke smertestillende over lengre perioder. i tillegg har hun hatt behandlinger hos sin dyktige fysioterapet. Pasienten har vært gjennom en operasjon som ikke har vært vellykket og hun vet pr. i dag ikke om hun får beholde foten. Foten er alltid kald og den har mange nagler i. Hun har måttet bruke kateter for å late vannet de siste 2 årene.
Behandlings beskrivelse:
Pasienten har sterke smerter i høyre fot og jeg starter behandlingen av pasienten med smertealgoritmen. Fortsetter med behandlingen med traumealgorytmen for sine vanskelige følelser omkring sin MS diagnose som har forverret seg kraftig etter ulykken.
Resultat:
Hun responderer øyeblikkelig på behandlingen, og smerten i foten gir seg betraktelig. Hun merker at foten blir varm og nesten smertefri.Hun "lurer på om jeg hypnotiserer henne" under behandlingen, fordi hun er så kraftig i situasjonen rundt behandlingen.