sorg
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Pasienten er en ung mann som har vanskelige følelser etter at hunden hans er død. Han er tydelig preget over at hunden som han var så glad i og knyttet til, er borte.
Tidligere behandling medisinering:
Han har ikke fått tidligere behandling.
Behandlings beskrivelse:
Jeg behandler han med traumealgoritmen, inkludert TF. Pasienten har SUD på 10 når jeg starter behandlingen. PR punkter blir også brukt i behandlingen.
Resultat:
Han responderer godt på behandlingen og får beskjed om å banke på PR. punkter hjemme mellom behandlingene.