Opprettet
2010-05-31T23:05
Din rolle
Terapeut
Solbjørg Hansen
Kategori
Overskrift
Sorg
Beskrivelse av problemet
Klienten hadde det vanskelig følelsesmessig noe som medførte at hun ble veldig stressa og utilfreds i det daglige både på jobb og hjemme. Dette var plager som hadde vart over flere år. Sterkt stress og ubehag i forhold til sin jobbsituasjon etter en uheldig hendelse på jobben (konflikt). Hadde også sterk sorg ved tanke på sin fars sykdom og dødsleie. Sinne og følelse av å bli avvist av sin far gjennom oppveksten. Manglende/lite kommunikasjon og bekreftelse.
Tidligere behandling/ medisinering
Ingen
Behandlings beskrivelse
Behandlingen med TFT Følelser knyttet til sitt forhold til far behandlet 04.11.2009. Behandlingen bestod i tillegg til lett fingerbanking i en bestemt rekkefølge på meridianpunkter av, samtale om far, tidligere kjønnsrollemønster og utspørring med fokus på følelser. Klienten hadde masse på hjertet. Avvisning. I samråd med pasienten behandla jeg først den vonde følelsen av avvisning som hun hadde i forhold til sin far. Jeg brukte algoritmen for enkel/lett traume, avvisning, sorg, Øb, Kb, 9G Sek ør. SUD (intensiteten) var ved oppstart 9 og gikk ned til 3. Sorg. Deretter behandla jeg følelsen av sorg, knyttet til farens sykdom og dødsleie. Brukte algoritmen for Kompleks traume Øb, Ø, A, Kb, 9G, Sek-ør. SUD var ved oppstart 9 og gikk ned til 2. Klienten gråt mye en kort stund mens behandlingen pågikk. Sinne. Følelsen av sinne mot far som var veldig sterk. Klienten så for seg sinnet som ild og følelsen kjentes i armene og brystet. Brukte algoritmen for sinne, Lif, Kb, 9G, Sek-ør. og algoritmen for raseri Ø, Kb, 9G, Sek-ør. SUD 10 ved oppstart, gikk ned til 1. Følelser knyttet til forhold til sin jobbsituasjon behandlet 16.11.2009 Starta opp denne behandlingen med å sjekke opp det vi hadde behandla forrige gang, vonde følelser knytta til forholdet til far. Trengte ingen mer behandling for det, følte aksept og ro rundt det som var fortid. Sinne. Sterk sinne i forhold til jobbsituasjon/konflikt. Visualiserte det som kjøtt og blod! Behandla med algoritmen for sinne Lif, Kb 9G, Sek-ør. SUD 8 ved oppstart og endte på 0. Sorg. Sorgfølelse ved tanke på hendelsen på jobben. Behandla med Tf, Kb, 9 Sek-ør. SUD ved oppstart 5 og endte på 2. Flauhet/ydmykelse. Flau overfor sine kollegaer på jobben. Behandla med algoritme for flauhet Un, 9G, Sek-ør. SUD ved oppstart 6 og endte på 0. I løpet av hele behandlingene har jeg også flere ganger brukt massiv psykologisk reversering PR 1 og PR 2. Har også under begge behandlingene banka på alle meridianpunktene.
Resultat
Samtale oppfølging en uke etter behandlingene. Klienten kunne nå tenke på sin far uten å få en følelse av sterk sorg. I forhold til jobb utrykte klienten det slik ”Det føles nå godt å gå på jobben og jeg er vennlig mot mine kollegaer
Sorg
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Klienten hadde det vanskelig følelsesmessig noe som medførte at hun ble veldig stressa og utilfreds i det daglige både på jobb og hjemme. Dette var plager som hadde vart over flere år. Sterkt stress og ubehag i forhold til sin jobbsituasjon etter en uheldig hendelse på jobben (konflikt). Hadde også sterk sorg ved tanke på sin fars sykdom og dødsleie. Sinne og følelse av å bli avvist av sin far gjennom oppveksten. Manglende/lite kommunikasjon og bekreftelse.
Tidligere behandling medisinering:
Ingen
Behandlings beskrivelse:
Behandlingen med TFT Følelser knyttet til sitt forhold til far behandlet 04.11.2009. Behandlingen bestod i tillegg til lett fingerbanking i en bestemt rekkefølge på meridianpunkter av, samtale om far, tidligere kjønnsrollemønster og utspørring med fokus på følelser. Klienten hadde masse på hjertet. Avvisning. I samråd med pasienten behandla jeg først den vonde følelsen av avvisning som hun hadde i forhold til sin far. Jeg brukte algoritmen for enkel/lett traume, avvisning, sorg, Øb, Kb, 9G Sek ør. SUD (intensiteten) var ved oppstart 9 og gikk ned til 3. Sorg. Deretter behandla jeg følelsen av sorg, knyttet til farens sykdom og dødsleie. Brukte algoritmen for Kompleks traume Øb, Ø, A, Kb, 9G, Sek-ør. SUD var ved oppstart 9 og gikk ned til 2. Klienten gråt mye en kort stund mens behandlingen pågikk. Sinne. Følelsen av sinne mot far som var veldig sterk. Klienten så for seg sinnet som ild og følelsen kjentes i armene og brystet. Brukte algoritmen for sinne, Lif, Kb, 9G, Sek-ør. og algoritmen for raseri Ø, Kb, 9G, Sek-ør. SUD 10 ved oppstart, gikk ned til 1. Følelser knyttet til forhold til sin jobbsituasjon behandlet 16.11.2009 Starta opp denne behandlingen med å sjekke opp det vi hadde behandla forrige gang, vonde følelser knytta til forholdet til far. Trengte ingen mer behandling for det, følte aksept og ro rundt det som var fortid. Sinne. Sterk sinne i forhold til jobbsituasjon/konflikt. Visualiserte det som kjøtt og blod! Behandla med algoritmen for sinne Lif, Kb 9G, Sek-ør. SUD 8 ved oppstart og endte på 0. Sorg. Sorgfølelse ved tanke på hendelsen på jobben. Behandla med Tf, Kb, 9 Sek-ør. SUD ved oppstart 5 og endte på 2. Flauhet/ydmykelse. Flau overfor sine kollegaer på jobben. Behandla med algoritme for flauhet Un, 9G, Sek-ør. SUD ved oppstart 6 og endte på 0. I løpet av hele behandlingene har jeg også flere ganger brukt massiv psykologisk reversering PR 1 og PR 2. Har også under begge behandlingene banka på alle meridianpunktene.
Resultat:
Samtale oppfølging en uke etter behandlingene. Klienten kunne nå tenke på sin far uten å få en følelse av sterk sorg. I forhold til jobb utrykte klienten det slik ”Det føles nå godt å gå på jobben og jeg er vennlig mot mine kollegaer