Sorg etter brorens bortgang
Kategori:
Sorg
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Ho hadde ikkje fått levd ut sorga. Det gjorde vondt kvar gong ho tenkte på, eller måtte snakke om dette, sa ho.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Då ho såg broren for seg kom sterke reaksjonar. Ho fekk ein følelse av at ho ikkje fekk puste, men pusta djupt og sterkt nokre gonger, så kom tårene. Ho fortalde historia. SUD vart roligare og roligare gjennom behandlinga. Det var ikkje lenger sterk sorg når ho tenkte på og sag for seg broren sin.
Resultat:
Nokre veker seinare fekk eg bekrefta at resultatet har halde seg. Det gjer ikkje lenger vondt å tenkje på dødsfallet.