Opprettet
Din rolle
Terapeut
Tove Gundersen
Kategori
Overskrift
Søvnproblemer
Beskrivelse av problemet
Jente 17 med prestasjonsangst , søvnproblemer over flere år og følelse av utladning og mangel på energi. Prestasjonsangsten gikk ut på alt som skulle presteres i forsamlinger hvor det var mange mennesker tilstede. Alt fra fremlegg på skolen til å gå på treningsenter eller delta i selskaper med mange mennesker ol. jenta har en lang mobbehistorie bak seg.
Tidligere behandling/ medisinering
Har blitt behandlet med kognitiv terapi i forhold til depresjon med godt resultat. Hadde alikevel store søvnvansker, mangel på energi og prestasjonsangst etter flere mnd. med kognitiv terapi. Har også tidligere forsøkt sovemedisin uten noe særlig effekt. Ulke avspenningsteknikker har også vært forsøkt i forhold til søvn.
Behandlings beskrivelse
Etter å ha jobbet kognitiv terapi i forhold til depresjon i noen mnd. var ikke jenta lenger deprimert men slet fortsatt med prestasjonsangst, søvnproblemer og var fullstendig tom for energi. Jeg bestemte meg for å prøve TFT på henne. I forhold til prestasjonsangsten antok jeg at den hadde sammenheng med en lang mobbehistorie i barneårene. Jeg startet derfor å jobbe med traumealgoritmen, underveis i første behandling ble det naturlig å gå over til angstalgoritmen. Vi jobbet oss igjennom tidligere angstfulle opplevelser og søvn i første time. Sud gikk fra 10 til 3 i første time. Jeg brukte ogs¨å 9 gammut en gang under behandlingen og PR 1 to til tre ganger. behandlingen tok ca. 45 minutter. Jeg avsluttet med øyerulling fra gulv til tak. Vi hadde en behandling til en uke etterpå. Da brukte jeg også traume og angstalgoritmen. Vi fokuserte på angst og søvn og slitenhet i kroppen. Behandlingen tok ca.en time. I forhold til angst beskrev hun sud til 3 og i forhold til slitenhet beskrev hun sud til 10. Etter behandlingen beskrev hun sud til 0 på begge.
Resultat
Jenta beskriver at hun følte seg bedre etter begge de to behandlingstimene.
Søvnproblemer
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Jente 17 med prestasjonsangst , søvnproblemer over flere år og følelse av utladning og mangel på energi. Prestasjonsangsten gikk ut på alt som skulle presteres i forsamlinger hvor det var mange mennesker tilstede. Alt fra fremlegg på skolen til å gå på treningsenter eller delta i selskaper med mange mennesker ol. jenta har en lang mobbehistorie bak seg.
Tidligere behandling medisinering:
Har blitt behandlet med kognitiv terapi i forhold til depresjon med godt resultat. Hadde alikevel store søvnvansker, mangel på energi og prestasjonsangst etter flere mnd. med kognitiv terapi. Har også tidligere forsøkt sovemedisin uten noe særlig effekt. Ulke avspenningsteknikker har også vært forsøkt i forhold til søvn.
Behandlings beskrivelse:
Etter å ha jobbet kognitiv terapi i forhold til depresjon i noen mnd. var ikke jenta lenger deprimert men slet fortsatt med prestasjonsangst, søvnproblemer og var fullstendig tom for energi. Jeg bestemte meg for å prøve TFT på henne. I forhold til prestasjonsangsten antok jeg at den hadde sammenheng med en lang mobbehistorie i barneårene. Jeg startet derfor å jobbe med traumealgoritmen, underveis i første behandling ble det naturlig å gå over til angstalgoritmen. Vi jobbet oss igjennom tidligere angstfulle opplevelser og søvn i første time. Sud gikk fra 10 til 3 i første time. Jeg brukte ogs¨å 9 gammut en gang under behandlingen og PR 1 to til tre ganger. behandlingen tok ca. 45 minutter. Jeg avsluttet med øyerulling fra gulv til tak. Vi hadde en behandling til en uke etterpå. Da brukte jeg også traume og angstalgoritmen. Vi fokuserte på angst og søvn og slitenhet i kroppen. Behandlingen tok ca.en time. I forhold til angst beskrev hun sud til 3 og i forhold til slitenhet beskrev hun sud til 10. Etter behandlingen beskrev hun sud til 0 på begge.
Resultat:
Jenta beskriver at hun følte seg bedre etter begge de to behandlingstimene.