Opprettet
2005-06-24T18:06
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Are Hågensen
Kategori
Fobier/frykt
Overskrift
Sprøytesskrekk
Beskrivelse av problemet
Sprøyteskrekk - Sterkt ubehag ved vaksinering og sterkt ubehag ved å se sprøyter/blod på TV
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Pasienten er en 31 år gammel mann som har et sterkt ubehag forut for vaksinering. Dette skyldes en sterk redsel for sprøyter. 1. Behandling - Vi snakket om situasjonen som hadde vært for noen dager siden da han fikk en vaksinasjonssprøyte, han hadde da hatt et sterkt ubehag hele dagen forut for selve vaksinasjonen. Han fikk frem ubehaget og anslo dette til 8 av 10 på SUD skalaen. Behandling: Traumealgoritme (Øb, Ø, A, Kb, 9G, SEK, Ør) Ubehaget gikk nå ned til 4-5. Fortsatte med med PR og 9G + ny traumealgoritme. SUD ble nå anslått til 0. 2. Behandling - 3 uker etter: Behandler overrasket pasienten med en ekte sprøyte med kanyle påsatt under et felles møte. Pasienten fikk angst med en gang og anga dette til 8. Ny traumealgoritme + 9G ble kjørt, deretter øyerulling som avsluttning. Snakket med pasienten 1 uke etterpå som nå er i skrivende stund. Han opplyste om at han nå for første gang hadde sett et program på TV med blodoverføring, der man så at det ble stukket inn en kanyle og blodsøl etc. Han følte ingen frykt og ikke noe ubehag, dette hadde han aldri klart å se på før.
Resultat
Frykten for spøyter er nå borte. Han har også sett på et TV program for første gang uten ubehag der det ble vist blodoverføring og stikking med kanyler
Sprøytesskrekk
Kategori:
Fobier/frykt
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Sprøyteskrekk - Sterkt ubehag ved vaksinering og sterkt ubehag ved å se sprøyter/blod på TV
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Pasienten er en 31 år gammel mann som har et sterkt ubehag forut for vaksinering. Dette skyldes en sterk redsel for sprøyter. 1. Behandling - Vi snakket om situasjonen som hadde vært for noen dager siden da han fikk en vaksinasjonssprøyte, han hadde da hatt et sterkt ubehag hele dagen forut for selve vaksinasjonen. Han fikk frem ubehaget og anslo dette til 8 av 10 på SUD skalaen. Behandling: Traumealgoritme (Øb, Ø, A, Kb, 9G, SEK, Ør) Ubehaget gikk nå ned til 4-5. Fortsatte med med PR og 9G + ny traumealgoritme. SUD ble nå anslått til 0. 2. Behandling - 3 uker etter: Behandler overrasket pasienten med en ekte sprøyte med kanyle påsatt under et felles møte. Pasienten fikk angst med en gang og anga dette til 8. Ny traumealgoritme + 9G ble kjørt, deretter øyerulling som avsluttning. Snakket med pasienten 1 uke etterpå som nå er i skrivende stund. Han opplyste om at han nå for første gang hadde sett et program på TV med blodoverføring, der man så at det ble stukket inn en kanyle og blodsøl etc. Han følte ingen frykt og ikke noe ubehag, dette hadde han aldri klart å se på før.
Resultat:
Frykten for spøyter er nå borte. Han har også sett på et TV program for første gang uten ubehag der det ble vist blodoverføring og stikking med kanyler