Sterk angst etter traumer i fortiden
Kategori:
Traumer/PTSD
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Traumer har forårsaket sterk angst hos kvinne 40 år
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
I løpet av første behandling går vi gjennom traumer i forhold til fortiden. Tanker og følelser skifter hele tiden mens jeg banker så det er vanskelig å oppgi en korrekt SUD for hver ting.
Resultat:
Tre påfølgende dager helt uten angst.