sterk svimmelhet med kvalme
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
gammel dame,83,plaget med sterk svimmelhet med kvalme og øresus, og kraftige ryggsmerter.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Svimmelheten var så ille at hun sjanglet ved minste bevegelse og måtte derfor støttes når hun gikk. Hun hadde også bøtte med seg siden hun ofte kastet opp av svimmelheten. I tillegg hadde hun ekstremt mye spenning i kroppen, og ved en innskytelse bestemte jeg meg for å bruke TFT-punktene for å prøve å få bukt med kvalme og spenning først. Føelsen var så intens at det var ikke nødvendig å fokusere det aller minste, vi bare småpratet mens jeg banket på punktene.
Resultat:
I løpet av få minutter var både kvalme, svimmelhet og spenning borte. Etter en time gikk hun ut av instituttet rett i ryggen og ved egen hjelp, uten svimmelhet, kvalme og smerter. Øresusen ble også svakere etter noen behandlinger.