Sterkt sinne mot barnevernet
Kategori:
Sinne/Hat/Irritasjon
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Klienten hadde et sterkt sinne og vanskelige følelser overfor barnevernet som ville ta barnebarnet fra foreldrene for en del år tilbake.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Beskrev følelsen som en skorpion som kløp i magen og SUD var 9 når hun tenkte på situasjonen i dag. Vi brukte traumealgoritmen inkl. øyeside. SUD gikk ned til 6 og klienten følte seg kvalm. Vi tok 9 G og deretter ØS+kb. SUD gikk ned til 2 på følelsen i magen, men noe kvalme satt fortsatt igjen. Tok 9G, ØS og SUD gikk ned til 1. Til slutt tok vi gulv-til-tak-øyerulling og kvalmen og sinnet (Skorpionen i magen) var helt borte.
Resultat:
Klienten tenker ikke lenger på barnevernet slik hun ofte gjorde tidligere, og det har nå gått 6 måneder siden behandlingen. Når hun tenker på det, så føler hun ikke lenger ubehaget i magen eller det sterke sinnet.