Opprettet
-0001-11-30T00:11
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Erlend O.Mjelde
Kategori
Søvnproblemer
Overskrift
Stress og sterke følelser hindrer søvnen
Beskrivelse av problemet
Mann på 57 år hadde i lengre tid vært plaget av kroniske søvnvansker, og tidvis mye opplevd stress, bl.a som følge av dette. Da u.t var i kontakt med ham som TFT- terapeut hadde han gått i over et døgn (nesten to) uten søvn og var veldig sliten, men lys våken og samtidig veldig bekymret over sin situasjon. Alt han ønsket seg var å få sove.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Første del av behandlingen var ment å skulle hjelpe ham til å føle mindre grad av våkenhet., slik at kroppen kunne slappe mer av. Da vi startet behandlingen var grad av våkenhet scooret til 10 SUD. Etter første grunnalgoritme stimulering falt SUD ned til 7 SUD. Deretter ble "9G" foretatt hvoretter graden av våkenhet ble scooret til en SUD på 4. Til tross for gjentatte forsøk med stimulering av PR punktene kom vi ikke lengre ned i forhold til opplevd SUD-verdi. Men ved "det-verste-med-det" - utspørring framkom at en sentral følelse i hans søvnproblematikk var stress. En følelse av stress som han mente skyltes redselen for ikke å strekke til, samt en meget sterkt uttalt samvittighet overfor andre. Han mente han måtte gi 100% for å ivareta sine nærmeste. Redselen for ikke å strekke til, ved selv å slappe av, syntes å være underliggende. Denne følelsen ble gradvis "banket" ned fra en SUD på 10 og ned til 3 SUD. Da vi så refokuserte på den problemstillingen vi startet med (følelsen av våkenhet) sank den parralellt ned til en SUD-verdi på 2.
Resultat
Mens jeg banket videre for å forsøke å få SUD enda mere ned sovnet klienten. Som en avslutning på behandlingstimen lærte jeg han senere de fire grunnalgoritmene og PR- punktene. I ettertid har jeg fått fortalt at klienten ofte banker på punktene ved situasjoner hvor han blir liggende våken på natta. Klienten er også oppfordret til å ta kontakt med undertegnede for eventuelt flere behandlinger hvis han skulle føle behov for det, men han har til nå, flere måneder etterpå, ikke tatt kontakt.
Stress og sterke følelser hindrer søvnen
Kategori:
Søvnproblemer
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Mann på 57 år hadde i lengre tid vært plaget av kroniske søvnvansker, og tidvis mye opplevd stress, bl.a som følge av dette. Da u.t var i kontakt med ham som TFT- terapeut hadde han gått i over et døgn (nesten to) uten søvn og var veldig sliten, men lys våken og samtidig veldig bekymret over sin situasjon. Alt han ønsket seg var å få sove.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Første del av behandlingen var ment å skulle hjelpe ham til å føle mindre grad av våkenhet., slik at kroppen kunne slappe mer av. Da vi startet behandlingen var grad av våkenhet scooret til 10 SUD. Etter første grunnalgoritme stimulering falt SUD ned til 7 SUD. Deretter ble "9G" foretatt hvoretter graden av våkenhet ble scooret til en SUD på 4. Til tross for gjentatte forsøk med stimulering av PR punktene kom vi ikke lengre ned i forhold til opplevd SUD-verdi. Men ved "det-verste-med-det" - utspørring framkom at en sentral følelse i hans søvnproblematikk var stress. En følelse av stress som han mente skyltes redselen for ikke å strekke til, samt en meget sterkt uttalt samvittighet overfor andre. Han mente han måtte gi 100% for å ivareta sine nærmeste. Redselen for ikke å strekke til, ved selv å slappe av, syntes å være underliggende. Denne følelsen ble gradvis "banket" ned fra en SUD på 10 og ned til 3 SUD. Da vi så refokuserte på den problemstillingen vi startet med (følelsen av våkenhet) sank den parralellt ned til en SUD-verdi på 2.
Resultat:
Mens jeg banket videre for å forsøke å få SUD enda mere ned sovnet klienten. Som en avslutning på behandlingstimen lærte jeg han senere de fire grunnalgoritmene og PR- punktene. I ettertid har jeg fått fortalt at klienten ofte banker på punktene ved situasjoner hvor han blir liggende våken på natta. Klienten er også oppfordret til å ta kontakt med undertegnede for eventuelt flere behandlinger hvis han skulle føle behov for det, men han har til nå, flere måneder etterpå, ikke tatt kontakt.