Opprettet
2013-01-18T12:01
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Liv Elisabeth Ryen Svergja
Kategori
Annet
Overskrift
Svik, uro, bekymring skyldes traumer
Beskrivelse av problemet
En voksen dame var nysgjerrig på å prøve TFT for sine plager. Hun følte hun var overfølsom, bekymret og urolig. Hun hadde i alle år vært veldig sterk, ansvarsbevisst og hatt stort ansvar i det daglige da hun var i lederjobb. Hun var ved god helse.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Under behandling kom det opp opplevelser fra barndommen som svik fra en av sine nærmeste. Denne episoden hadde også sammenheng med opplevelser i det voksne liv. Følelser som svik, sinne, tap ble behandlet.
Resultat
Virkningen av behandlingen var effektiv og gjorde stor forbedring for klienten. Problemene var ganske konkrete og lot seg lett korrigere.
Svik, uro, bekymring skyldes traumer
Kategori:
Annet
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
En voksen dame var nysgjerrig på å prøve TFT for sine plager. Hun følte hun var overfølsom, bekymret og urolig. Hun hadde i alle år vært veldig sterk, ansvarsbevisst og hatt stort ansvar i det daglige da hun var i lederjobb. Hun var ved god helse.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Under behandling kom det opp opplevelser fra barndommen som svik fra en av sine nærmeste. Denne episoden hadde også sammenheng med opplevelser i det voksne liv. Følelser som svik, sinne, tap ble behandlet.
Resultat:
Virkningen av behandlingen var effektiv og gjorde stor forbedring for klienten. Problemene var ganske konkrete og lot seg lett korrigere.