Opprettet
2023-02-22T12:02
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Frid-Jorunn Stabell
Kategori
Annet
Overskrift
Svimmelheten og ustøheten ble borte
Beskrivelse av problemet
Klienten ønsket hjelp til å bli kvitt svimmelhet og ustøhet. Hadde hatt dette problemet i et par uker.
Tidligere behandling/ medisinering
Ikke forsøkt behandling av dette problemet tidligere, men hadde planer om å gå til legen.
Behandlings beskrivelse
Klienten oppga en SUD på 7-8, og ga svimmelheten form og farge. Vi banket på Gamut-punktet + kb, Klienten reiste seg opp etter hver banking for å kjenne om svimmelheten var endret. SUD gikk gradvis ned og vi tok 9G + G+kb hver gang det gikk ned 2 steg. Formen og fargen endret seg ettersom bankingen foregikk. Da SUD var nede på 2, tok vi Gulv-til-tak-øyerulling. SUD endte på 1/2 etter dette. Klienten reiste seg opp og gikk en runde i rommet, men følte seg verken ustødig eller svimmel.
Resultat
Svimmelheten ble borte, og var fortsatt borte etter 2 uker.
Svimmelheten og ustøheten ble borte
Kategori:
Annet
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Klienten ønsket hjelp til å bli kvitt svimmelhet og ustøhet. Hadde hatt dette problemet i et par uker.
Tidligere behandling medisinering:
Ikke forsøkt behandling av dette problemet tidligere, men hadde planer om å gå til legen.
Behandlings beskrivelse:
Klienten oppga en SUD på 7-8, og ga svimmelheten form og farge. Vi banket på Gamut-punktet + kb, Klienten reiste seg opp etter hver banking for å kjenne om svimmelheten var endret. SUD gikk gradvis ned og vi tok 9G + G+kb hver gang det gikk ned 2 steg. Formen og fargen endret seg ettersom bankingen foregikk. Da SUD var nede på 2, tok vi Gulv-til-tak-øyerulling. SUD endte på 1/2 etter dette. Klienten reiste seg opp og gikk en runde i rommet, men følte seg verken ustødig eller svimmel.
Resultat:
Svimmelheten ble borte, og var fortsatt borte etter 2 uker.