Tannelegskrekk
Kategori:
Fobier/frykt
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Nina 52 år led av veldig tannlegeskrekk. Time etter time ble avbestilt, og tannleger ble byttet ut
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Dagen før (den timen hadde hun lovet å ta) behandlet jeg henne. Etter bare en behandling synes hun det var greit, men det var selvsagt der og da.
Resultat:
Hun fortalte dagen etter at det hadde gått så greit. Når hun dro fra jobb dagen før og tenkte på tannlegen, så var det liksom ja dit skal jeg i morgen. Da hun kom til han så gledet hun seg selvsagt ikke som hun sa, men det var et nødvendig onde, men det var helt greit.