Opprettet
2010-12-13T22:12
Din rolle
Terapeut
Ann Blomberg
Kategori
Overskrift
Tannverk
Beskrivelse av problemet
Kvinne hadde gått med tannverk noen dager.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Hun kjenner til TFT fra tidligere behandlinger og benyttet seg av smertealgoritmen, både med og uten form/ farge. Pluss PR1 og PR2.
Resultat
Dette dempet tannverken på få minutter, men den kom tilbake gang på gang. Da fredagen kom måtte hun få en akutttime hos tannlegen. Tannlegen spør om hun har brukt noe smertestillende, nei sier kvinnen. Jeg har heldigvis sluppet det ennå, fordi jeg har brukt en metode som heter TFT for å dempe smertene. Da er du nr to på to dager her hos meg som sier du bruker TFT sier tannlegen. Men om smertene nå dukker opp igjen så må du ta smertestillende, og ringe tannlegevakten. Ikke noe sånn TFT-banking. Kvinnen gikk hjem og tannverken kom tilbake innen et par timer. Desverre fikk hun omgangsyken samme dag og hadde ingen mulighet å komme seg til tannlegevakten den helgen. Men hun fortsatte å banke smertealgoritmen, og det tok toppen av tannverken i to dager før hun igjen kom seg til tannlegen. Og da måtte hun rotfylle.
Tannverk
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Kvinne hadde gått med tannverk noen dager.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Hun kjenner til TFT fra tidligere behandlinger og benyttet seg av smertealgoritmen, både med og uten form/ farge. Pluss PR1 og PR2.
Resultat:
Dette dempet tannverken på få minutter, men den kom tilbake gang på gang. Da fredagen kom måtte hun få en akutttime hos tannlegen. Tannlegen spør om hun har brukt noe smertestillende, nei sier kvinnen. Jeg har heldigvis sluppet det ennå, fordi jeg har brukt en metode som heter TFT for å dempe smertene. Da er du nr to på to dager her hos meg som sier du bruker TFT sier tannlegen. Men om smertene nå dukker opp igjen så må du ta smertestillende, og ringe tannlegevakten. Ikke noe sånn TFT-banking. Kvinnen gikk hjem og tannverken kom tilbake innen et par timer. Desverre fikk hun omgangsyken samme dag og hadde ingen mulighet å komme seg til tannlegevakten den helgen. Men hun fortsatte å banke smertealgoritmen, og det tok toppen av tannverken i to dager før hun igjen kom seg til tannlegen. Og da måtte hun rotfylle.