Opprettet
2002-03-05T17:03
Din rolle
Klient
Terapeut
Kari Beate Hornseth
Kategori
Skyldfølelse
Overskrift
TFT etter tragisk hendelse på jobb
Beskrivelse av problemet
En jobbopplevelse hvor liv gikk tapt ga meg blandede følelser av skyld og ansvar for det som skjedde, til tross for at jeg for tiden er ute av jobb, og derfor var utenfor saken på gjeldende tidspunkt. Følelsene satt som en klump i magen og tankene surret hele tiden på hvordan situasjonen kunne vært unngått.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Etter 2 uker fikk jeg TFT behandling. Under behandlingen skjedde noe som gjorde meg i stand til å se situasjonen i et nytt perspektiv. Da gikk det opp for meg at vi var mange mennesker som var involvert i denne saken. Jeg var ikke alene om å føle ansvar.
Resultat
Dagen etter behandlingen lettet klumpen i magen sammen med de vonde følelsene og tankene. Det var akkurat som om problemene ble løftet ut av meg og jeg kunne se på saken som en tragisk realitet. Det vonde hadde vært et resultat av feilaktig skyldfølelse, både hva andre kolleger trodde om meg og at det hadde vært mitt ansvar.
TFT etter tragisk hendelse på jobb
Kategori:
Skyldfølelse
Din rolle:
Klient
Beskrivelse av problemet:
En jobbopplevelse hvor liv gikk tapt ga meg blandede følelser av skyld og ansvar for det som skjedde, til tross for at jeg for tiden er ute av jobb, og derfor var utenfor saken på gjeldende tidspunkt. Følelsene satt som en klump i magen og tankene surret hele tiden på hvordan situasjonen kunne vært unngått.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Etter 2 uker fikk jeg TFT behandling. Under behandlingen skjedde noe som gjorde meg i stand til å se situasjonen i et nytt perspektiv. Da gikk det opp for meg at vi var mange mennesker som var involvert i denne saken. Jeg var ikke alene om å føle ansvar.
Resultat:
Dagen etter behandlingen lettet klumpen i magen sammen med de vonde følelsene og tankene. Det var akkurat som om problemene ble løftet ut av meg og jeg kunne se på saken som en tragisk realitet. Det vonde hadde vært et resultat av feilaktig skyldfølelse, både hva andre kolleger trodde om meg og at det hadde vært mitt ansvar.