Opprettet
2003-11-11T20:11
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Helle Birgitte Andreassen
Kategori
Annet
Overskrift
TFT gjør at annen terapi kan virke bedre
Beskrivelse av problemet
Klient som kommer til samtaleterapi som er meget stresset og klarer ikke roe seg. Prater usammenhengende og er motorisk urolig.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Jeg spør om jeg kan få prøve en ny type avslapningsteknikk jeg har lært, uten å forklare noe annet enn at det er helt ufarlig. Vi kommer fram til at SUD er langt over 10 (!). Etter endt behandling er SUD 0.
Resultat
Etter kun et par minutter er klienten rolig, og etter ytterligere et par minutter er problemet borte og vi kan prate rolig sammen. Vi har en fin samtale og klienten er rolig hele tiden. Faktisk får vi mer ut av denne samtalen enn vi har gjort tidligere.
TFT gjør at annen terapi kan virke bedre
Kategori:
Annet
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Klient som kommer til samtaleterapi som er meget stresset og klarer ikke roe seg. Prater usammenhengende og er motorisk urolig.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Jeg spør om jeg kan få prøve en ny type avslapningsteknikk jeg har lært, uten å forklare noe annet enn at det er helt ufarlig. Vi kommer fram til at SUD er langt over 10 (!). Etter endt behandling er SUD 0.
Resultat:
Etter kun et par minutter er klienten rolig, og etter ytterligere et par minutter er problemet borte og vi kan prate rolig sammen. Vi har en fin samtale og klienten er rolig hele tiden. Faktisk får vi mer ut av denne samtalen enn vi har gjort tidligere.