Opprettet
2010-04-03T12:04
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Anne-Mette Sylvest Pedersen
Kategori
Stress
Overskrift
Tilbake i jobb etter noen TFT-behandlinger
Beskrivelse av problemet
Da klienten kom til meg første gang hadde hun vært sykemeldt i noen uker på grunn av stress.
Tidligere behandling/ medisinering
Hadde ikke gått til behandling andre steder for dette, men tidligere hatt lengre forløp hos bl.a. psykolog for andre følelsesmessige overbelastninger. Sier hun har fått bearbeidet mye gjennom tiden. Jeg får en fornemmelse av, at det er mange følelser, der fortsat ligger og provoserer et sted
Behandlings beskrivelse
1.behandling: Jeg starter med å spørre, hvordan hun har det nå. Føler seg stresset over livssituasjonen. Der dukket masse emner opp, og intellektet var aktivt i å analysere. Det ble en god utfordring å skære igjennom og finne det sentrale. Spurte hva det var som fyllte mest. Engstelsen for å vende tilbake på jobben var den første som dukket opp. Brukte PP og fant den situasjon der utløste denne følelsen. Det var involvert masse sinne, gråt, frykt, avmakt. Den som fyllte mest blev avmakt. Kroppsopplevelser: magespenning, knugen i hals/bryst. En rosa sky. Hvirvler rundt fort. Varm. SUD 10. Brukte algoritme for kompleks traume. Umiddelbar redusering til SUD7, skyen surret saktere. Brukte 9G. Etter noen runder var SUD 1. Men nu var fokus på det å grue seg til å begynne jobben igjen. SUD over 10. Spurte ikke lengre inn. Begynnte å banke, kompleks traume igjen, hadde god effekt sist. Redusering til SUD 7. 9G yderligere redusering til SUD 5. Repeterer Sek. SUD 1-2. Rosa sky borte, ingen spenninger. 2.behandling. Handler om å grue seg for å komme for sent opp om morgenen. I tillegg var det en ny konflikt i hverdagen som stressa og som vi måtte jobbe med først. Sinne, frustrasjon SUD 10, redusert til 1-2 v.hj.a. Lif, Kb, 9G. Neste emne er da: Å grue seg for å komme for sent opp og få en stressa morgen av den grunn. SUD 8. Brukte algoritme for lett angst/stress. Etter noen runder er SUD 0 og vi avslutter med ØR. 3.behandling: Utgangspunktet blev manglende overskud som ved dette sovemønster, for vanskeligt å stå opp, for behageligt å bli liggende. Er lysvåken når alarmen ringer, men går tilbake i seng og står så opp for sent helt utmattet og stressa. Etter noe detektiv arbeid med PP og FF finner vi det tidspunkt hvor det skiller mellom at kunne stå opp og blive liggende og sove for lenge. Jeg gir henne muligheten for å finne en kontakt som hun kan slå av og på på det tidspunkt. Denne kontakten er lysten til å bli liggende og kan slås av. Hun kjenner den med en gang, størrelse, form, farge, hvor den sitter. Gjenspiller filmen med å våkne om morgenen til lyden av alarmen. Kjenner hvor vanskeligt det er å trykke på knappen. SUD 8. Banker algoritme for kompleks traume, hadde god effekt med ved første behandling. Etter noen runder klarer hun å slå av bryteren. SUD 0. Og hun ser for seg at hun står opp og gjør sine morgenritualer og er frisk, uthvilt og glad. Avslutter med ØR og en snakk om å huske på den bryter om morgenen og aktivt slå den av, hvis det er vanskeligt å komme seg ut av sengen. Klienten er veldig opstemt, begeistret over å ha funnet mekanismen til soveproblemet og ha kjent den så tydeligt i kroppen. Føler seg overbevist om at det skal hun kunne tackle nå. 4.behandling: Utgangspunktet denne gang er: personlige relasjoner og få overskredet sine egne grenser især overfor eks-kjæresten som har fyllt en del på det siste. Jeg spør, om det er en bestemt situasjon vi kan ta utgangspunkt i. Bruker DD. Makten i eksens stemme. Om hun kan sette opp en grense imellom seg og han. Et stort stilas med plast. Stemmen trenger igjennom. Tiltrekker og manipulerer. Sinne. Hjerte, rød, brystet. SUD 9. Banker algoritme for kompleks traume, fordi hun har kjent god effekt med den før. I tillegg banker på Lif. Ved SUD 6 gir jeg henne tre dører inne i hjerteformen. Nå, fortid, fremtid. Velger Nå. Inne er en varm badstue med eksen. Etter en stund går hun ut, føler seg trøtt av å lytte. SUD 10. Tunnel i hodet, mellom ørene. Bruker igjen kompleks traume algoritme. Klient opplever at hun stiger ut av hodet sitt og ser på det som et hus med eksen inne i. Han gråter. SUD 6. Ny følelse, dårlig samvittighet. Jeg spør om hun har opplevd tidligere situasjoner med denne følelsen. Mamma, barndommen, kjentes tungt. Blev tom. Syntes hellere synd på mammaen. SUD 8. Jeg banker med kompleks traume algoritme. Skuffelse, over at være fratatt al moro for så å bli sat i situasjon hvor hun skulle føle skyld. Er plutselig enormt sliten. Nevner mange personer og situasjoner. Jeg ber henne proppe alt ned i en eske og så kjenn etter på den samlede pakke av ofrelser. SUD 10. En stor tornado, mørk, i hodet, hvirvler fort. Kompleks traume algoritme med sinne, flauhet og skyldfølelse. Klienten opplever å bli følelsesforladt og se det hele som en film. Kun tilstede i øynene. SUD 7-8, tornadoene er splittet opp i masse små, steget opp over hodet, spredt mere ut. 9G; Klienten får bilde av en etterkrigszone, røyk fra bakken, intet liv, bare ødeleggelse. Ser fra luften. Svæver selv i lufta. Banker kompleks traume algoritme. Klient ser nå gress spire frem, sol og blå himmel. God følelse, ligger på sky og kjenner kroppen på skyen. Banker 9G og krigsbildet er forsvunnet. Vi går nå tilbake til og sjekker opp; situasjon med mamma ok, SUD 0. Situasjon med eksen, han gråter, SUD 0. Vil gjerne la han gråte. er engstelig for å trøste han. Ny følelse, engstelse. Jeg bruker PP. Finner frem til frykt for å bli maktesløs og underdanig. Spør om hun kan finne en slik situasjon fra tidligere. Klienten kjenner klump i halsen, SUD 9. Banker på kompleks traume algoritme, Lif og G (som kan brukes ved nedstemthet). SUD 5, 9G, SUD 3, Sek, SUD 0. Spør om det er noe hun vil si til han som trøst. Kjenner klump igjen. Banker Sek igjen, SUD 0. Sjekker tilbake. Eksen i huset, gråter. Lar han gråte inne i huset, det er murvegger mellom de. Kjennes bra for klienten. Tackler det. Nå har hun grenser imellom seg og han. Avslutter med ØR og samtale om PR1 og G, hvis stemmen hans begynner å ha makt over ho, når eksen er på besøk. Også banke hvis den dårlige samvittighet dukker opp igjen. Klienten er umiddelbart lettet og beroliget. Kjenner seg sterkere på å ha satt den grense.
Resultat
1.behandling: Klienten føler seg lettet og beroliget og trenger ikke grue seg for å begynne på jobb igjen. Kjenner at hun kan gjøre noe med det, hvis det oppstår problemer der. Er interessert i å vite hvor hun kan banke sjøl. Sykemeldingen er midlertidig og klienten rekker å få to behandlinger innen jobben starter igjen. Til andre behandling en uke etter føler hun seg fortsat lettet. Hun gruer seg ikke få å begynne på jobben. Har lyst å fortsette med TFT. 2.behandling: Klienten virker umiddelbart opstemt, gleder seg til å våkne neste morgen. Tilbakemelding: etter noen dager får jeg melding om at hun har hatt lett ved å stå opp om morgenen og været glad. Men etterhvert begynnte det gamle sovemønster å gjenta seg. 3. behandling: Klienten er veldig opstemt, begeistret over å ha funnet mekanismen til soveproblemet og ha kjent den så tydeligt i kroppen. Føler seg overbevist om at det skal hun kunne tackle nå. 4. behandling: Klienten er umiddelbart lettet og beroliget. Kjenner seg sterkere på å ha satt den grense. Og hun er tilbake på sitt arbeid.
Tilbake i jobb etter noen TFT-behandlinger
Kategori:
Stress
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Da klienten kom til meg første gang hadde hun vært sykemeldt i noen uker på grunn av stress.
Tidligere behandling medisinering:
Hadde ikke gått til behandling andre steder for dette, men tidligere hatt lengre forløp hos bl.a. psykolog for andre følelsesmessige overbelastninger. Sier hun har fått bearbeidet mye gjennom tiden. Jeg får en fornemmelse av, at det er mange følelser, der fortsat ligger og provoserer et sted
Behandlings beskrivelse:
1.behandling: Jeg starter med å spørre, hvordan hun har det nå. Føler seg stresset over livssituasjonen. Der dukket masse emner opp, og intellektet var aktivt i å analysere. Det ble en god utfordring å skære igjennom og finne det sentrale. Spurte hva det var som fyllte mest. Engstelsen for å vende tilbake på jobben var den første som dukket opp. Brukte PP og fant den situasjon der utløste denne følelsen. Det var involvert masse sinne, gråt, frykt, avmakt. Den som fyllte mest blev avmakt. Kroppsopplevelser: magespenning, knugen i hals/bryst. En rosa sky. Hvirvler rundt fort. Varm. SUD 10. Brukte algoritme for kompleks traume. Umiddelbar redusering til SUD7, skyen surret saktere. Brukte 9G. Etter noen runder var SUD 1. Men nu var fokus på det å grue seg til å begynne jobben igjen. SUD over 10. Spurte ikke lengre inn. Begynnte å banke, kompleks traume igjen, hadde god effekt sist. Redusering til SUD 7. 9G yderligere redusering til SUD 5. Repeterer Sek. SUD 1-2. Rosa sky borte, ingen spenninger. 2.behandling. Handler om å grue seg for å komme for sent opp om morgenen. I tillegg var det en ny konflikt i hverdagen som stressa og som vi måtte jobbe med først. Sinne, frustrasjon SUD 10, redusert til 1-2 v.hj.a. Lif, Kb, 9G. Neste emne er da: Å grue seg for å komme for sent opp og få en stressa morgen av den grunn. SUD 8. Brukte algoritme for lett angst/stress. Etter noen runder er SUD 0 og vi avslutter med ØR. 3.behandling: Utgangspunktet blev manglende overskud som ved dette sovemønster, for vanskeligt å stå opp, for behageligt å bli liggende. Er lysvåken når alarmen ringer, men går tilbake i seng og står så opp for sent helt utmattet og stressa. Etter noe detektiv arbeid med PP og FF finner vi det tidspunkt hvor det skiller mellom at kunne stå opp og blive liggende og sove for lenge. Jeg gir henne muligheten for å finne en kontakt som hun kan slå av og på på det tidspunkt. Denne kontakten er lysten til å bli liggende og kan slås av. Hun kjenner den med en gang, størrelse, form, farge, hvor den sitter. Gjenspiller filmen med å våkne om morgenen til lyden av alarmen. Kjenner hvor vanskeligt det er å trykke på knappen. SUD 8. Banker algoritme for kompleks traume, hadde god effekt med ved første behandling. Etter noen runder klarer hun å slå av bryteren. SUD 0. Og hun ser for seg at hun står opp og gjør sine morgenritualer og er frisk, uthvilt og glad. Avslutter med ØR og en snakk om å huske på den bryter om morgenen og aktivt slå den av, hvis det er vanskeligt å komme seg ut av sengen. Klienten er veldig opstemt, begeistret over å ha funnet mekanismen til soveproblemet og ha kjent den så tydeligt i kroppen. Føler seg overbevist om at det skal hun kunne tackle nå. 4.behandling: Utgangspunktet denne gang er: personlige relasjoner og få overskredet sine egne grenser især overfor eks-kjæresten som har fyllt en del på det siste. Jeg spør, om det er en bestemt situasjon vi kan ta utgangspunkt i. Bruker DD. Makten i eksens stemme. Om hun kan sette opp en grense imellom seg og han. Et stort stilas med plast. Stemmen trenger igjennom. Tiltrekker og manipulerer. Sinne. Hjerte, rød, brystet. SUD 9. Banker algoritme for kompleks traume, fordi hun har kjent god effekt med den før. I tillegg banker på Lif. Ved SUD 6 gir jeg henne tre dører inne i hjerteformen. Nå, fortid, fremtid. Velger Nå. Inne er en varm badstue med eksen. Etter en stund går hun ut, føler seg trøtt av å lytte. SUD 10. Tunnel i hodet, mellom ørene. Bruker igjen kompleks traume algoritme. Klient opplever at hun stiger ut av hodet sitt og ser på det som et hus med eksen inne i. Han gråter. SUD 6. Ny følelse, dårlig samvittighet. Jeg spør om hun har opplevd tidligere situasjoner med denne følelsen. Mamma, barndommen, kjentes tungt. Blev tom. Syntes hellere synd på mammaen. SUD 8. Jeg banker med kompleks traume algoritme. Skuffelse, over at være fratatt al moro for så å bli sat i situasjon hvor hun skulle føle skyld. Er plutselig enormt sliten. Nevner mange personer og situasjoner. Jeg ber henne proppe alt ned i en eske og så kjenn etter på den samlede pakke av ofrelser. SUD 10. En stor tornado, mørk, i hodet, hvirvler fort. Kompleks traume algoritme med sinne, flauhet og skyldfølelse. Klienten opplever å bli følelsesforladt og se det hele som en film. Kun tilstede i øynene. SUD 7-8, tornadoene er splittet opp i masse små, steget opp over hodet, spredt mere ut. 9G; Klienten får bilde av en etterkrigszone, røyk fra bakken, intet liv, bare ødeleggelse. Ser fra luften. Svæver selv i lufta. Banker kompleks traume algoritme. Klient ser nå gress spire frem, sol og blå himmel. God følelse, ligger på sky og kjenner kroppen på skyen. Banker 9G og krigsbildet er forsvunnet. Vi går nå tilbake til og sjekker opp; situasjon med mamma ok, SUD 0. Situasjon med eksen, han gråter, SUD 0. Vil gjerne la han gråte. er engstelig for å trøste han. Ny følelse, engstelse. Jeg bruker PP. Finner frem til frykt for å bli maktesløs og underdanig. Spør om hun kan finne en slik situasjon fra tidligere. Klienten kjenner klump i halsen, SUD 9. Banker på kompleks traume algoritme, Lif og G (som kan brukes ved nedstemthet). SUD 5, 9G, SUD 3, Sek, SUD 0. Spør om det er noe hun vil si til han som trøst. Kjenner klump igjen. Banker Sek igjen, SUD 0. Sjekker tilbake. Eksen i huset, gråter. Lar han gråte inne i huset, det er murvegger mellom de. Kjennes bra for klienten. Tackler det. Nå har hun grenser imellom seg og han. Avslutter med ØR og samtale om PR1 og G, hvis stemmen hans begynner å ha makt over ho, når eksen er på besøk. Også banke hvis den dårlige samvittighet dukker opp igjen. Klienten er umiddelbart lettet og beroliget. Kjenner seg sterkere på å ha satt den grense.
Resultat:
1.behandling: Klienten føler seg lettet og beroliget og trenger ikke grue seg for å begynne på jobb igjen. Kjenner at hun kan gjøre noe med det, hvis det oppstår problemer der. Er interessert i å vite hvor hun kan banke sjøl. Sykemeldingen er midlertidig og klienten rekker å få to behandlinger innen jobben starter igjen. Til andre behandling en uke etter føler hun seg fortsat lettet. Hun gruer seg ikke få å begynne på jobben. Har lyst å fortsette med TFT. 2.behandling: Klienten virker umiddelbart opstemt, gleder seg til å våkne neste morgen. Tilbakemelding: etter noen dager får jeg melding om at hun har hatt lett ved å stå opp om morgenen og været glad. Men etterhvert begynnte det gamle sovemønster å gjenta seg. 3. behandling: Klienten er veldig opstemt, begeistret over å ha funnet mekanismen til soveproblemet og ha kjent den så tydeligt i kroppen. Føler seg overbevist om at det skal hun kunne tackle nå. 4. behandling: Klienten er umiddelbart lettet og beroliget. Kjenner seg sterkere på å ha satt den grense. Og hun er tilbake på sitt arbeid.