Traumatisk barndom
Kategori:
Sinne/Hat/Irritasjon
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Kvinne, 39 år. Meget traumatisk oppvekst med overgrep. Liten eller ingen støtte eller forståelse fra familien. Sterkt dominert av moren. Følte et voldsomt sinne, nærmest hat mot henne. Kvalm og kastet opp etter samvær med moren. Dette styrte hele tilværelsen hennes, klarte ikke konsentrere seg.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Sterke reaksjoner ved tanken på moren. Sinne, hjelpeløshet, tårer, kvalme. Sud:10 Kompleks traumealgoritme Sterke reaksjoner uten at sud gikk ned. Massiv PR. Gjentok samme algoritme og 9G. Voldsomt sinne og raseri. Raserialgoritmen Uø. Vekslet mellom disse 2 algoritmene + 9G. Etter en god halvtime kom Sud ned på 2. Avsluttet med øyerulling Totalt 5 behandlinger
Resultat:
Kan nå være sammen med moren uten å bli syk eller overkjørt. Setter grenser og større selvtillit. Ser moren på en annen måte, synes nesten synd på henne. Startet etterutdannelse etter behandlingene.