Opprettet
2023-02-23T11:02
Din rolle
Klient
Terapeut
Frid-Jorunn Stabell
Kategori
Annet
Overskrift
Traumatiske avskjeder.
Beskrivelse av problemet
Hver gang jeg har besøkt eller hatt besøk av en noen av mine nærmeste (familie og venner), så har det med å si farvel til dem vært veldig tungt, vanskelig og tårevått. Selv om jeg visste at vi skulle sees igjen ganske snart, flommet tårene. Forsøk på "å ta seg sammen" eller avledning har vært fånyttes.
Tidligere behandling/ medisinering
Ingen medisinsk behandling.
Behandlings beskrivelse
Vi startet med at jeg tenkte på hvordan det ville føles hvis en av mine nærmeste hadde vært på besøk og skulle reise igjen. Jeg kjente at jeg ble veldig lei meg. Etter hvert kom vi inn på om jeg hadde opplevd tidligere situasjoner, og første gang jeg husket at jeg ble lei meg for at noen skulle dra fra meg. Da husket jeg første skoledag og at jeg ble så lei meg da mamma forlot meg. Vi brukte situasjonsfokusbehandlinga på følelsene som kom opp rundt dette minnet, og etter hvert føltes det mye lettere og SUD gikk ned til 1.
Resultat
Det er ikke lenger tårevåte avskjeder med mine nære (bortsatt fra mitt barnebarn), så behandlingen var vellykket. Dette har vært et stort problem for meg. Jeg er derfor veldig takknemlig for å få hjelp.
Traumatiske avskjeder.
Kategori:
Annet
Din rolle:
Klient
Beskrivelse av problemet:
Hver gang jeg har besøkt eller hatt besøk av en noen av mine nærmeste (familie og venner), så har det med å si farvel til dem vært veldig tungt, vanskelig og tårevått. Selv om jeg visste at vi skulle sees igjen ganske snart, flommet tårene. Forsøk på "å ta seg sammen" eller avledning har vært fånyttes.
Tidligere behandling medisinering:
Ingen medisinsk behandling.
Behandlings beskrivelse:
Vi startet med at jeg tenkte på hvordan det ville føles hvis en av mine nærmeste hadde vært på besøk og skulle reise igjen. Jeg kjente at jeg ble veldig lei meg. Etter hvert kom vi inn på om jeg hadde opplevd tidligere situasjoner, og første gang jeg husket at jeg ble lei meg for at noen skulle dra fra meg. Da husket jeg første skoledag og at jeg ble så lei meg da mamma forlot meg. Vi brukte situasjonsfokusbehandlinga på følelsene som kom opp rundt dette minnet, og etter hvert føltes det mye lettere og SUD gikk ned til 1.
Resultat:
Det er ikke lenger tårevåte avskjeder med mine nære (bortsatt fra mitt barnebarn), så behandlingen var vellykket. Dette har vært et stort problem for meg. Jeg er derfor veldig takknemlig for å få hjelp.