Opprettet
Din rolle
Terapeut
Tove Gundersen
Kategori
Overskrift
Tvang
Beskrivelse av problemet
Jente 23 år som har hatt sterk angst fra hun var 9 år. Hadde et panikkanfall for ca. 4 år siden som har ført til en enorm angst for å få dette igjen. Angsten har ført til mange begrensninger i hverdagen og i vanlige sosiale sammenhenger. Hennes største redsel er å miste kontroll. Det har ført til en del tvanghandlinger som hun bruker for å sjekke at hun til en hver tid har full kontroll. Når hun f.eks ser på en film sitter hun å klyper seg i armen for å ikke "dette" ut og miste kontroll. Hun har også endel tics med øynene som hun bruker for å fokusere på ting. Hun har også en del tvang på mat som ikke kan spises osv.
Tidligere behandling/ medisinering
Hun har gått til mye alternativ behandling, har også prøvd TFT når hun var 12 år. Hun har også brukt Sobril som beroligende middel.
Behandlings beskrivelse
Jenta var svært skeptisk ti TFT da hun hadde prøvd så mye alternativ behandling. Vi har jobbet med angsten som ikke er helt borte men mye bedre på mange områder. Vi har også jobbet med tvangshandlingene som er blitt mye bedre. Vi har også jobbet med muskelspenninger. Jeg har brukt traumealgorytmen,angstalgoritmen og smerte algorytmen. De siste to behandlingene har vi jobbet med en " kronisk sykdom" som hun er helt sikker på at hun har.
Resultat
Det er ingen tvil om at behandlingen har gitt positive resultater på flere områder. Det kan se ut som sykdomsbilde endrer seg utover i behandlingen. Etterhvert som vi har jobbet oss igjennom en tilstand så dukker det opp en ny tilstand. Den kroniske "sykdommen" er nå det siste. Smerten forsvinner under hver behandling men kommer delvis tilbake etterpå. jeg opplever det som om angsten bare får et nytt utrykk. Vi har jobbet oss gjennom de ulike utrykkene.
Tvang
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Jente 23 år som har hatt sterk angst fra hun var 9 år. Hadde et panikkanfall for ca. 4 år siden som har ført til en enorm angst for å få dette igjen. Angsten har ført til mange begrensninger i hverdagen og i vanlige sosiale sammenhenger. Hennes største redsel er å miste kontroll. Det har ført til en del tvanghandlinger som hun bruker for å sjekke at hun til en hver tid har full kontroll. Når hun f.eks ser på en film sitter hun å klyper seg i armen for å ikke "dette" ut og miste kontroll. Hun har også endel tics med øynene som hun bruker for å fokusere på ting. Hun har også en del tvang på mat som ikke kan spises osv.
Tidligere behandling medisinering:
Hun har gått til mye alternativ behandling, har også prøvd TFT når hun var 12 år. Hun har også brukt Sobril som beroligende middel.
Behandlings beskrivelse:
Jenta var svært skeptisk ti TFT da hun hadde prøvd så mye alternativ behandling. Vi har jobbet med angsten som ikke er helt borte men mye bedre på mange områder. Vi har også jobbet med tvangshandlingene som er blitt mye bedre. Vi har også jobbet med muskelspenninger. Jeg har brukt traumealgorytmen,angstalgoritmen og smerte algorytmen. De siste to behandlingene har vi jobbet med en " kronisk sykdom" som hun er helt sikker på at hun har.
Resultat:
Det er ingen tvil om at behandlingen har gitt positive resultater på flere områder. Det kan se ut som sykdomsbilde endrer seg utover i behandlingen. Etterhvert som vi har jobbet oss igjennom en tilstand så dukker det opp en ny tilstand. Den kroniske "sykdommen" er nå det siste. Smerten forsvinner under hver behandling men kommer delvis tilbake etterpå. jeg opplever det som om angsten bare får et nytt utrykk. Vi har jobbet oss gjennom de ulike utrykkene.