Opprettet
Din rolle
Terapeut
Terje Flood
Kategori
Overskrift
Tvangshandlinger, fobier
Beskrivelse av problemet
Jente 23 år. Har hele livet (fra 7 års alderen) slitt med depresjoner, angst og tvangshandlinger. Mistet broren i en ulykke da hun var 7. Var alene med sorgen. foreldrene ville ikke snakke om det. Distansert og "kunstig" forhold til foreldrene. Konstant angst for at noen nær henne skal dø. 200-600 tvangshandlinger hver dag. Årsak: for å unngå at noen hun kjenner skal dø. Hvis hun ikke gjør dette vil hun oppleve at hun er skyld i dødsfallet. Humør svinger veldig i perioder. Har fortrengt mye at det som skjedde i bardommen. Smerter i hele kroppen.
Tidligere behandling/ medisinering
Mange års behandling hos psykolog. Går på cipralex.
Behandlings beskrivelse
Startet med å behandle smerter i kroppen. "jaget" smertene i nærmere en time før de var nesten borte. Gikk tilbake til ulykkesdagen da broren ble skadet. Redsel fra 10 til 3. På sykehus da broren lå i respirator redsel fra 10 til 3. Jobbet med å endre bildet av broren. "hentet" ham inn i rommet slik at hun kunne si det hun ønsket til ham. Vellykket og hun fikk et positivt bilde av broren igjen. Lykkelig, ville at hun skulle ha det bra. Gikk til begravelsen. Sorg fra 10 til 2. Deretter skyldfølelse fra 10 til 1. Episode litt senere der noen hadde sagt til henne at det var bra at broren døde. Sinne fra 10-2. Jobbet med forholdet til foreldrene. Følelsen av å være avist og alene med sorgen. Sorg fra 10 til 3. Følelse av avvisning fra 8 til 2. Jobbet med angsten for at noen nær henne skulle dø. Angst fra 10- 4. Jobbet med trøtthetsfølelse. Positivt resultat. Jobbet mer med smerter i kroppen. Positivt resultat. Jobbet med tvangshandlinger. Reduserer følelesen av å måtte gjøre forskjellige handlinger.
Resultat
Mye roligere. Bedre humør. Kan tenke på brorens død uten å bli deprimert eller få for sterke følelser av sorg/skyld.
Tvangshandlinger, fobier
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Jente 23 år. Har hele livet (fra 7 års alderen) slitt med depresjoner, angst og tvangshandlinger. Mistet broren i en ulykke da hun var 7. Var alene med sorgen. foreldrene ville ikke snakke om det. Distansert og "kunstig" forhold til foreldrene. Konstant angst for at noen nær henne skal dø. 200-600 tvangshandlinger hver dag. Årsak: for å unngå at noen hun kjenner skal dø. Hvis hun ikke gjør dette vil hun oppleve at hun er skyld i dødsfallet. Humør svinger veldig i perioder. Har fortrengt mye at det som skjedde i bardommen. Smerter i hele kroppen.
Tidligere behandling medisinering:
Mange års behandling hos psykolog. Går på cipralex.
Behandlings beskrivelse:
Startet med å behandle smerter i kroppen. "jaget" smertene i nærmere en time før de var nesten borte. Gikk tilbake til ulykkesdagen da broren ble skadet. Redsel fra 10 til 3. På sykehus da broren lå i respirator redsel fra 10 til 3. Jobbet med å endre bildet av broren. "hentet" ham inn i rommet slik at hun kunne si det hun ønsket til ham. Vellykket og hun fikk et positivt bilde av broren igjen. Lykkelig, ville at hun skulle ha det bra. Gikk til begravelsen. Sorg fra 10 til 2. Deretter skyldfølelse fra 10 til 1. Episode litt senere der noen hadde sagt til henne at det var bra at broren døde. Sinne fra 10-2. Jobbet med forholdet til foreldrene. Følelsen av å være avist og alene med sorgen. Sorg fra 10 til 3. Følelse av avvisning fra 8 til 2. Jobbet med angsten for at noen nær henne skulle dø. Angst fra 10- 4. Jobbet med trøtthetsfølelse. Positivt resultat. Jobbet mer med smerter i kroppen. Positivt resultat. Jobbet med tvangshandlinger. Reduserer følelesen av å måtte gjøre forskjellige handlinger.
Resultat:
Mye roligere. Bedre humør. Kan tenke på brorens død uten å bli deprimert eller få for sterke følelser av sorg/skyld.