Opprettet
2003-04-02T15:04
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Anita Hansen
Kategori
Smerter
Overskrift
UNDERLIGGENDE ÅRSAKER BLE LØST
Beskrivelse av problemet
Sykmeldt pga.smerter i skulder.
Tidligere behandling/ medisinering
Er utredet med MR og CT, ingen funn.
Behandlings beskrivelse
Fokuserer på smertene som sitter i skulderleddet mens jeg banker fysisk smerte algoritmen. Smerten flytter seg fra skulderledd til overarm, flytter seg videre til underarm som begynner å prikke for deretter å dovne, deretter normal følelse. SUD 8-6-3-0.Ved spørsmål om hva hun mener er grunnen for hennes smerter sier hun at hun trives i jobben men har vansker med å sette grenser for seg selv. Hun tar på seg altfor mange oppgaver og blir dermed stresset. Jeg får henne til å tenke på situasjoner på jobben som skaper stress. Behandler med traumealgoritmen pluss lillefinger. SUD 10-6-3-1
Resultat
Smertene ble borte etter første behandling. Hun følte seg lettere til sinns og gladere. Hun ble overrasket over at bevegeligheten i armen ble mye bedre enn den var tidligere.
UNDERLIGGENDE ÅRSAKER BLE LØST
Kategori:
Smerter
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Sykmeldt pga.smerter i skulder.
Tidligere behandling medisinering:
Er utredet med MR og CT, ingen funn.
Behandlings beskrivelse:
Fokuserer på smertene som sitter i skulderleddet mens jeg banker fysisk smerte algoritmen. Smerten flytter seg fra skulderledd til overarm, flytter seg videre til underarm som begynner å prikke for deretter å dovne, deretter normal følelse. SUD 8-6-3-0.Ved spørsmål om hva hun mener er grunnen for hennes smerter sier hun at hun trives i jobben men har vansker med å sette grenser for seg selv. Hun tar på seg altfor mange oppgaver og blir dermed stresset. Jeg får henne til å tenke på situasjoner på jobben som skaper stress. Behandler med traumealgoritmen pluss lillefinger. SUD 10-6-3-1
Resultat:
Smertene ble borte etter første behandling. Hun følte seg lettere til sinns og gladere. Hun ble overrasket over at bevegeligheten i armen ble mye bedre enn den var tidligere.