Opprettet
2003-04-01T11:04
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Kristine Bakke Haukås
Kategori
Fobier/frykt
Overskrift
Usikkerhet i møte med andre mennesker
Beskrivelse av problemet
Mann på 46 år. Har i mange år hatt problemer når han skulle holde innlegg på møter. Sier han hadde vanskelig for å snakke slik at de andre forsto hva han sa. Han fikk også problemer i andre sammenhenger, når han opplevde usikkerhet hos andre trodde han det var noe han sendte ut av dårlige energier. Han har også slitt med en del skyldfølelse.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Det han bestemte å fokusere på i den første timen var nervøsiteten han hadde når han måtte si noe på møter. Mens han tenkte på problemet anga han SUD til å være 6. Startet da med algoritmen, ØB, K, A KB. Gjentok den en tre fire ganger deretter 9 gammut da begynte SUD å gå ned, og det dukket opp en følelse av skam som fikk en sud på 7. Vi satte i gang med å behandle den. I tillegg til den algoritme jeg hadde brukt som jeg gjentok tre ganger behandlet jeg nå punktet for skam HA. SUD gikk sent ned og jeg foretok psykologisk reversering, SUD begynte å gå ned og det gikk ganske raskt ned til to. Han fikk ikke tak i det problemet vi hadde startet på, så vi avsluttet med at han fulgte fingeren min nedenfra og opp. I løpet av de nærmeste dagene opplevde han lite til det problemet han hadde, men det "ploppet" opp nye ting, som skyld som hadde vært vanskelig å holde på avstand. Han har nå vært hos meg fire ganger. Vi har avsluttet behandlingen da han føler han er kvitt sitt problem
Resultat
Han sier at behandlingen har hjulpet han til å bevege seg i verden på en trygg og fri måte. Han har ikke problemer med å ta på møter, han opplever at han snakker klart og tydelig og han blir hørt. Fantastisk
Usikkerhet i møte med andre mennesker
Kategori:
Fobier/frykt
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Mann på 46 år. Har i mange år hatt problemer når han skulle holde innlegg på møter. Sier han hadde vanskelig for å snakke slik at de andre forsto hva han sa. Han fikk også problemer i andre sammenhenger, når han opplevde usikkerhet hos andre trodde han det var noe han sendte ut av dårlige energier. Han har også slitt med en del skyldfølelse.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Det han bestemte å fokusere på i den første timen var nervøsiteten han hadde når han måtte si noe på møter. Mens han tenkte på problemet anga han SUD til å være 6. Startet da med algoritmen, ØB, K, A KB. Gjentok den en tre fire ganger deretter 9 gammut da begynte SUD å gå ned, og det dukket opp en følelse av skam som fikk en sud på 7. Vi satte i gang med å behandle den. I tillegg til den algoritme jeg hadde brukt som jeg gjentok tre ganger behandlet jeg nå punktet for skam HA. SUD gikk sent ned og jeg foretok psykologisk reversering, SUD begynte å gå ned og det gikk ganske raskt ned til to. Han fikk ikke tak i det problemet vi hadde startet på, så vi avsluttet med at han fulgte fingeren min nedenfra og opp. I løpet av de nærmeste dagene opplevde han lite til det problemet han hadde, men det "ploppet" opp nye ting, som skyld som hadde vært vanskelig å holde på avstand. Han har nå vært hos meg fire ganger. Vi har avsluttet behandlingen da han føler han er kvitt sitt problem
Resultat:
Han sier at behandlingen har hjulpet han til å bevege seg i verden på en trygg og fri måte. Han har ikke problemer med å ta på møter, han opplever at han snakker klart og tydelig og han blir hørt. Fantastisk