Usikkerhet i møte med andre mennesker
Kategori:
Fobier/frykt
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Mann på 46 år. Har i mange år hatt problemer når han skulle holde innlegg på møter. Sier han hadde vanskelig for å snakke slik at de andre forsto hva han sa. Han fikk også problemer i andre sammenhenger, når han opplevde usikkerhet hos andre trodde han det var noe han sendte ut av dårlige energier. Han har også slitt med en del skyldfølelse.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Det han bestemte å fokusere på i den første timen var nervøsiteten han hadde når han måtte si noe på møter. Mens han tenkte på problemet anga han SUD til å være 6. Startet da med algoritmen, ØB, K, A KB. Gjentok den en tre fire ganger deretter 9 gammut da begynte SUD å gå ned, og det dukket opp en følelse av skam som fikk en sud på 7. Vi satte i gang med å behandle den. I tillegg til den algoritme jeg hadde brukt som jeg gjentok tre ganger behandlet jeg nå punktet for skam HA. SUD gikk sent ned og jeg foretok psykologisk reversering, SUD begynte å gå ned og det gikk ganske raskt ned til to. Han fikk ikke tak i det problemet vi hadde startet på, så vi avsluttet med at han fulgte fingeren min nedenfra og opp. I løpet av de nærmeste dagene opplevde han lite til det problemet han hadde, men det "ploppet" opp nye ting, som skyld som hadde vært vanskelig å holde på avstand. Han har nå vært hos meg fire ganger. Vi har avsluttet behandlingen da han føler han er kvitt sitt problem
Resultat:
Han sier at behandlingen har hjulpet han til å bevege seg i verden på en trygg og fri måte. Han har ikke problemer med å ta på møter, han opplever at han snakker klart og tydelig og han blir hørt. Fantastisk