Opprettet
Din rolle
Terapeut
Unni Aandahl
Kategori
Overskrift
Utbrenthet.
Beskrivelse av problemet
Janne 43 år var sykemeldt et år pågrunn av dårlig rygg, liten energi og store humørsvingninger.Mentruasjonsplager.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Angst og mistenksomhet lå på 7 på SUD skalaen. Brukte avvisnig,sorgalgoritmen i tilegg til sinne og skyld og PR punktet mens hun gikk inn i mange vonde opplevelser og følelser fra barndommen .
Resultat
Hun sier selv at forskjellen er som natt og dag. Hun er i full jobb,enegien er mye bedre og hun vet å bruke den på en mer rasjonell måte.Humøret er mye mer stabilt.
Utbrenthet.
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Janne 43 år var sykemeldt et år pågrunn av dårlig rygg, liten energi og store humørsvingninger.Mentruasjonsplager.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Angst og mistenksomhet lå på 7 på SUD skalaen. Brukte avvisnig,sorgalgoritmen i tilegg til sinne og skyld og PR punktet mens hun gikk inn i mange vonde opplevelser og følelser fra barndommen .
Resultat:
Hun sier selv at forskjellen er som natt og dag. Hun er i full jobb,enegien er mye bedre og hun vet å bruke den på en mer rasjonell måte.Humøret er mye mer stabilt.