Utmattethet
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Kraftløs og urolig i hele kroppen.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Brukte kompleks traume algorimte. reverseringspunkter. Tok først for meg benene. SUD gikk fort ned fra 10 til 0. Behandlet hodet deretter - med samme metode.
Resultat:
Symptomene forsvant etter ca. en halv time. Etter behandlingen følte hun seg rolig og avslappet. Hun følte hun hadde fått mer energi i kroppen.