Opprettet
2002-12-01T11:12
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Katharina Vingmark
Kategori
Traumer/PTSD
Overskrift
Utsatt for overgrep som barn
Beskrivelse av problemet
Ung mann utsatt for seksuelt overgrep som lite barn. Ønsket å arbeide med følgende problem: opplevelse av enorm smerte under samleie når forhuden blir trukket tilbake. Ifølge legeundersøkelser er det ingen fysisk årsak til smerten som har fulgt ham hele siden overgrepet. Under TFT-behandlingen ble fokus raskt flyttet fra smerten ved tilbaketrukket forhud til selve overgrepet hvor han også var nær ved å bli kvalt.
Tidligere behandling/ medisinering
(Han har tidligere bearbeidet hendelsen i flere omganger, bl.a. ved hjelp av psykoanalyse og regresjon hvor han har fått opp følelser som avmektighet og fortvilelse. Reaksjonen hans under behandlingen viser at problemene ikke var løst.
Behandlings beskrivelse
Vi startet som sagt med fokus på smerteopplevelse under samleie hvor han beskrev intensiteten som 10 på SUD-skalaen. Jeg brukte algoritmen for komplekse traumer + mye stimulering av smertepkt. Han opplevde øyenrullingene under 9G som svært åpnende noe som trakk ham rett inn i selve overgrepssituasjonen. Han fikk for første gang opp et enormt sinne overfor overgriperen. Intuitiv valgte jeg å ikke benytte punktet for sinne fordi jeg ikke ville forstyrre den dype prosessen han var inne i. Fra å oppleve seg som offer, tok han selv styringen hvor han som den lille gutten møysommelig tilintetgjorde overgriperen. Han var levende tilstede i disse opplevelsene mens bankingen på punktene foregikk. Etterpå kunne han fortelle at spesielt øyenbevegelsene og banking på smertepkt., øyenbryn og bryst virket svært åpnende. Nynningen er et kapittel for seg. Jeg kan ikke unngå å legge merke til at underbevisstheten til klientene alltid "gir" dem akkurat de sangene de behøver for å komme videre i prossessen. Så også denne gangen. Salmestrofen "Å store Gud" tvang seg frem hver gang hen skulle nynne. Han opplevde det først blasfemisk, men etter hvert anklaget han Gud som kunne la dette skje. Gjennom den siste nynnesekvensen "sprengte" tallverdiene taket på 10 sammen med snørr og tårer og pinefullt kroppsspråk, for så å falle rett ned til 0. ( Hans beskrivelse. ) Ved avsluttende GT opplevde han en stor ro som strømmet gjennom hele kroppen.
Resultat
Tidligere har hans barneminne av overgriperen vært et uhyre. Etter behandlingen ser han overgriperen som han var og uten det vanlige sinnet. Han vet at det var ille men uten å bli dårlig av tanken.
Utsatt for overgrep som barn
Kategori:
Traumer/PTSD
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Ung mann utsatt for seksuelt overgrep som lite barn. Ønsket å arbeide med følgende problem: opplevelse av enorm smerte under samleie når forhuden blir trukket tilbake. Ifølge legeundersøkelser er det ingen fysisk årsak til smerten som har fulgt ham hele siden overgrepet. Under TFT-behandlingen ble fokus raskt flyttet fra smerten ved tilbaketrukket forhud til selve overgrepet hvor han også var nær ved å bli kvalt.
Tidligere behandling medisinering:
(Han har tidligere bearbeidet hendelsen i flere omganger, bl.a. ved hjelp av psykoanalyse og regresjon hvor han har fått opp følelser som avmektighet og fortvilelse. Reaksjonen hans under behandlingen viser at problemene ikke var løst.
Behandlings beskrivelse:
Vi startet som sagt med fokus på smerteopplevelse under samleie hvor han beskrev intensiteten som 10 på SUD-skalaen. Jeg brukte algoritmen for komplekse traumer + mye stimulering av smertepkt. Han opplevde øyenrullingene under 9G som svært åpnende noe som trakk ham rett inn i selve overgrepssituasjonen. Han fikk for første gang opp et enormt sinne overfor overgriperen. Intuitiv valgte jeg å ikke benytte punktet for sinne fordi jeg ikke ville forstyrre den dype prosessen han var inne i. Fra å oppleve seg som offer, tok han selv styringen hvor han som den lille gutten møysommelig tilintetgjorde overgriperen. Han var levende tilstede i disse opplevelsene mens bankingen på punktene foregikk. Etterpå kunne han fortelle at spesielt øyenbevegelsene og banking på smertepkt., øyenbryn og bryst virket svært åpnende. Nynningen er et kapittel for seg. Jeg kan ikke unngå å legge merke til at underbevisstheten til klientene alltid "gir" dem akkurat de sangene de behøver for å komme videre i prossessen. Så også denne gangen. Salmestrofen "Å store Gud" tvang seg frem hver gang hen skulle nynne. Han opplevde det først blasfemisk, men etter hvert anklaget han Gud som kunne la dette skje. Gjennom den siste nynnesekvensen "sprengte" tallverdiene taket på 10 sammen med snørr og tårer og pinefullt kroppsspråk, for så å falle rett ned til 0. ( Hans beskrivelse. ) Ved avsluttende GT opplevde han en stor ro som strømmet gjennom hele kroppen.
Resultat:
Tidligere har hans barneminne av overgriperen vært et uhyre. Etter behandlingen ser han overgriperen som han var og uten det vanlige sinnet. Han vet at det var ille men uten å bli dårlig av tanken.