Vanskelig å levere skriftlige rapporter
Kategori:
Prestasjonsangst
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Min klient har angst for å skrive dokumenter som skal leveres til hennes sjef for godkjenning, og videresendes til departementet.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Jeg starter behandlingen der klienten har en et ubehag på 8 (på en skala fra 0-10) . Etter bare 1 behandling kunne hun ikke forstå at hun hadde noe å være redd for. SUD 0.
Resultat:
Klienten har kunnet levere korrespondanse uten problem etter behandling med TFT.