Opprettet
2010-03-16T21:03
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Arne Skålvik (førde)
Kategori
Annet
Overskrift
Vanskelig med nye utfordringer
Beskrivelse av problemet
Ein 18-åring med problem med å tørre å ta tak i nye utfordringer. Klient sliter med negative opplevelser fra barne skolen, der ein lærar har mobbet og ikkje ville hjelpe han. Dette har ført til at sjøltilliten av å mestre, ikkje er tilstede
Tidligere behandling/ medisinering
Klient har vært i ppt, men følelsen av å ikkje mestre er ikkje blitt borte
Behandlings beskrivelse
Eg spør han, om han kan lese eit ark, (ikkje høyt) ark med info, Da ser eg kroppsspråket endrer seg, han blir veldig stressa. Han klarer ikkje å lese det, no spør eg han kor stressa han er fra 0-10 han seier 10, (det ser eg). Vi bankar no Øb-Ø-A-Kb og målar SUD Han svarer no, 6 litt overrasket. Vi tar no 9G. Og ein ny runde med Øb-Ø-A-Kb og målar SUD no er den på ein 3.Vi tar ein Ør og eg ber han lese på nytt, (Eg ser at han er rolig) Han er overrasket over at han kunne lese fint no. Ein ha-ha opplevelse for han. Vi jobber med fortiden, fra den vanskelige tiden på skolen. Følelser som har satt seg, av å ikkje bli hørt og trudd.
Resultat
Han merket at stresset roet seg, og han følte ein veldig ro i kroppen. Vi har behandla fleire gongar der vi mest har jobba med tidlegare opplevingar. Han seier han har det mykje betre.
Vanskelig med nye utfordringer
Kategori:
Annet
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Ein 18-åring med problem med å tørre å ta tak i nye utfordringer. Klient sliter med negative opplevelser fra barne skolen, der ein lærar har mobbet og ikkje ville hjelpe han. Dette har ført til at sjøltilliten av å mestre, ikkje er tilstede
Tidligere behandling medisinering:
Klient har vært i ppt, men følelsen av å ikkje mestre er ikkje blitt borte
Behandlings beskrivelse:
Eg spør han, om han kan lese eit ark, (ikkje høyt) ark med info, Da ser eg kroppsspråket endrer seg, han blir veldig stressa. Han klarer ikkje å lese det, no spør eg han kor stressa han er fra 0-10 han seier 10, (det ser eg). Vi bankar no Øb-Ø-A-Kb og målar SUD Han svarer no, 6 litt overrasket. Vi tar no 9G. Og ein ny runde med Øb-Ø-A-Kb og målar SUD no er den på ein 3.Vi tar ein Ør og eg ber han lese på nytt, (Eg ser at han er rolig) Han er overrasket over at han kunne lese fint no. Ein ha-ha opplevelse for han. Vi jobber med fortiden, fra den vanskelige tiden på skolen. Følelser som har satt seg, av å ikkje bli hørt og trudd.
Resultat:
Han merket at stresset roet seg, og han følte ein veldig ro i kroppen. Vi har behandla fleire gongar der vi mest har jobba med tidlegare opplevingar. Han seier han har det mykje betre.