Opprettet
2002-02-14T10:02
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Marianne Karlstad Tollefsen
Kategori
Annet
Overskrift
Vanskelig på skolen
Beskrivelse av problemet
D. er lei skolen (siste år på barneskolen) og sint på spesielt en lærer som er spesielt streng. Han er også sint og vrang overfor foreldrene.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Problem 1: Hvor irritert er du på skolen?" SUD: 10. D. er ikke positiv til behandlingen og gir høy SUD flere ganger etter hverandre uten å kjenne etter følelsen. Han glemmer seg litt etter hvert og gir uforvarende uttrykk for at det kanskje ikke er så ille. Problem 2: "Hvor irritert er du på lærer X?" SUD: 10. Gir etter hvert en lavere SUD, men kanskje bare for å tilfredsstille meg?
Resultat
Foreldrene synes at forholdet til skolen har bedret seg og at lekselesingen er mindre konfliktfylt. Det meldes fra skolen at han nå arbeider tilfredsstillende.
Vanskelig på skolen
Kategori:
Annet
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
D. er lei skolen (siste år på barneskolen) og sint på spesielt en lærer som er spesielt streng. Han er også sint og vrang overfor foreldrene.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Problem 1: Hvor irritert er du på skolen?" SUD: 10. D. er ikke positiv til behandlingen og gir høy SUD flere ganger etter hverandre uten å kjenne etter følelsen. Han glemmer seg litt etter hvert og gir uforvarende uttrykk for at det kanskje ikke er så ille. Problem 2: "Hvor irritert er du på lærer X?" SUD: 10. Gir etter hvert en lavere SUD, men kanskje bare for å tilfredsstille meg?
Resultat:
Foreldrene synes at forholdet til skolen har bedret seg og at lekselesingen er mindre konfliktfylt. Det meldes fra skolen at han nå arbeider tilfredsstillende.