Vanskelig på skolen
Kategori:
Annet
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
D. er lei skolen (siste år på barneskolen) og sint på spesielt en lærer som er spesielt streng. Han er også sint og vrang overfor foreldrene.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Problem 1: Hvor irritert er du på skolen?" SUD: 10. D. er ikke positiv til behandlingen og gir høy SUD flere ganger etter hverandre uten å kjenne etter følelsen. Han glemmer seg litt etter hvert og gir uforvarende uttrykk for at det kanskje ikke er så ille. Problem 2: "Hvor irritert er du på lærer X?" SUD: 10. Gir etter hvert en lavere SUD, men kanskje bare for å tilfredsstille meg?
Resultat:
Foreldrene synes at forholdet til skolen har bedret seg og at lekselesingen er mindre konfliktfylt. Det meldes fra skolen at han nå arbeider tilfredsstillende.