Veldig sterke smerter
Kategori:
Smerter
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Sterke smerter i hode , nakke, skuldre og armer. Detter over lang tid - ca 1 år.
Tidligere behandling medisinering:
Fysikalsk behandling og medisiner har vært nytteløst!
Behandlings beskrivelse:
Klienten var helt forvridd i smerter da jeg ankom hans hjem for ca. 2 mnd siden. Startet opp med banking på gamut pkt. mens SUD sjølsagt var på 10! Gikk forholdsvis raskt ned til 7 - 9G - 5 hvor det stoppet opp. Utførte mini-PR med påfølgende resultat: SUD 3 - 1 + forankring ved ØR.
Resultat:
Problemet ble totalt fraværende og har ikke dukket opp til nå! Og det er 2 måneder siden