Opprettet
Din rolle
Terapeut
Wenche Hansen
Kategori
Overskrift
Ville begynne å trene
Beskrivelse av problemet
Klienten var sliten, hadde ikke overskudd og var oppgitt for at hun ikke klarte trene
Tidligere behandling/ medisinering
Ingen
Behandlings beskrivelse
Begynte med PP og kom ned til at hun følte seg liten og ydmyket, spurte om hun hadde opplevd den følelsen tidligere og det hadde hun. For to år siden skulle hun ta lappen og klarte den ikke, hun følte at faren var arrogant og at hun ble ydmyket. Startet med pr 1 og Brukte traumealgoritmen, gikk fint nedover, tok 9g og fortsatte med traumealgoritmen til hun var nede på 1...2... Avsluttet med øyerulle. Gjorde tilsvarende på en rekke andre situasjoner/minner som kom opp.
Resultat
Følte seg lettet og glad
Ville begynne å trene
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Klienten var sliten, hadde ikke overskudd og var oppgitt for at hun ikke klarte trene
Tidligere behandling medisinering:
Ingen
Behandlings beskrivelse:
Begynte med PP og kom ned til at hun følte seg liten og ydmyket, spurte om hun hadde opplevd den følelsen tidligere og det hadde hun. For to år siden skulle hun ta lappen og klarte den ikke, hun følte at faren var arrogant og at hun ble ydmyket. Startet med pr 1 og Brukte traumealgoritmen, gikk fint nedover, tok 9g og fortsatte med traumealgoritmen til hun var nede på 1...2... Avsluttet med øyerulle. Gjorde tilsvarende på en rekke andre situasjoner/minner som kom opp.
Resultat:
Følte seg lettet og glad