Kurs / Utdanning

TFT - Selvutviklingskurs

TFT-sertfiseringskurs er i tillegg til en utdanning kanskje også markedets beste kurs for personlig utvikling.

All selvutvikling har som formål at vi skal ha et bedre og rikere liv. At vi lettere skal kunne realisere våre drømmer og mål. De fleste retninger innen selvutvikling baserer seg på ulike former for tankens kraft og positiv tenkning. For å lykkes med slik tilnærming er det ofte viktig å arbeide med innsikt, tro, verdier, erkjennelser, tilgivelse, målsetting osv. Det er ikke tvil om at alt dette kan være gode og effektive tilnærminger for å få et bedre liv og få ut ens potensiale, men for mange krever det i beste fall tid og stor innsats. Og ofte vil ikke en slik tilnærming gi de varige og gode resultatene som er ønskelig.

Hvorfor er det slik? Svaret er FØLELSER. Vår sunne fornuft, vår forståelse, vår innsikt og vår erfaring knuses ofte av for sterke eller irrasjonelle følelser. På NAKOTIP sitt Selvutviklingskurs lærer du hvordan en enkelt kan redusere eller fjerne for sterke og/eller irrasjonelle følelser – og enda viktigere – du opplever å få dem redusert eller tatt bort. Når våre egne følelsesmessige begrensninger og hindringer blir fjernet eller redusert, blir vårt naturlige potensiale ofte aktivert og selvutvikling skjer helt naturlig. Skulle det likevel være ønskelig å jobbe videre med forståelse, innsikt målsettinger e.l. vil sannsynligheten for å lykkes være veldig mye større når de største hindringene ikke lenger er til stede.

Fullt selvutviklingskurs går over 3 moduler à 2 dager. En kan velge hvor mange moduler en vil gjennomføre. En kan velge om alle modulene skal være nettbasert eller om den siste skal være en fysisk samling sammen med dem som gjennomfører TFT-sertifiseringskurs. Etter Modul 1 og 2 er det ukentlige samlinger på nett fram mot neste modul. For å se innholdet i den enkelte modul, se informasjon under TFT-sertifiseringskurs.