Kurs / Utdanning

TFT - Sertifiseringskurs

«Nasjonalt Kompetansesenter for Tankefeltterapi og Informasjonspsykologi» (NaKoTiP) har den ledende utdanningen av tankefeltterapeuter i Norden. Den bygger på den internasjonale utdanningen til dr. Roger Callahan innen Tankefeltterapi. I tillegg inneholder utdanningen de viktigste teknikkene som er avledet og utviklet fra Callahan sin opprinnelige TFT. Den viktigste av disse er Tankefeltteknikker utviklet av Mats Uldal og hans nærmeste medarbeidere. Også viktige elementer fra  EFT og Faster-EFT er tatt inn i utdanningen.

NaKoTip har tett kontakt med internasjonale miljøer som utvikler, dokumenterer og forsker på TFT og andre retninger somer avledet fra TFT.

Utdanningen går over ca ½ år og består av 7 hele kursdager. Det er 2 moduler a 2 dager og 1 modul på 3 dager. Det er ukentlig kveldssamling mellom modulene, det er obligatorisk å delta på minimum 8 av disse i kursperioden. De 2 første modulene og samlingene mellom modulene gjennomføres som interaktiv undervisning på nett. Erfaringene vi har gjort oss med dette viser at vi får enda mer tid til instruksjon, spørsmål, øvelse og praksis enn vi tidligere klarte å oppnå med 3×3 dager med fysisk samlinger. Den siste modulen er en fysisk samling på 3 dager. De som vil gjennomføre kurset bare som et selvutviklingskurs og ikke ønsker sertifisering kan velge å ikke delta på siste fysiske samling (f.eks pga lang reise/overnatting). De kan i stedet velge å ta en ny Modul2 på et senere kurs. Inkludert i utdanningen er også egenstudie, praktisk øvelse / trening og oppfølging i 2 år etter siste kursmodul.

For å få sertifisering/vitnemål som TFT-terapeut utdannet ved NaKoTip, må man vise at man behersker TFT som teknikk. Dette gjøres ved at man legger fram etterrettelige historier fra 6 klienter om behandlinger som kursdeltaker har gjennomført med godt resultat for klientene. 3 av disse historiene må være skrevet av klientene. Det må avlegges en teoretisk besvarelse for å vise at en forstår det teoretiske grunnlaget i TFT. Kursdeltaker må også gjennomføre og få godkjent en praktisk test/behandling for å vise at en mestrer TFT.

For å bli sertifisert TFT-terapeut må en i tillegg gjennomføre et VEKS-kurs (Vitenskap – Etikk – Kommunikasjon – Sosial kunnskap). Det tar for seg klientenes rettigheter, lover og regler, journalføring -og -oppbevaring m.m. Dette kurset er en forutsetning for å bli registrert i Brønnøysunds offentlige register for alternative terapeuter som Registrert TFT-terapeut.  Det er flere aktører som tilbyr dette kurset men vi anbefaler Norges Landsforbund av Homøopraktikere. NLH utviklet kursopplegget og gjennomførte det første kurset godkjent av Helsedirektoratet i 2009. Gjennom NLH kan en gjennomføre kurset på nett. Krav om VEKS-kurs gjelder ikke for dem som allerede har en helsefaglig utdannelse. Mer informasjon om VEKS-kurset ligger på hjemmesidene til NLH (www.nlh.onl). 

Klienthistorier, den teoretiske oppgaven, den praktiske testen og VEKS-kurset må være gjennomført og godkjent innen 1/2 år etter siste modul. Går det lengre tid enn det må kursdeltaker repetere modul 2 eller 3 før sertifisering kan gis og vitnemål utstedes.

Etter denne utdanningen kan en trygt være ute i «trafikken» og vil kunne hjelpe veldig mange. Jo mer erfaring terapeuten får, jo tryggere og dyktigere vil terapeuten bli til å utnytte den fantastiske kraften som ligger i disse teknikkene.

Målsetting med TFT-utdanningen:

  • Å få innsikt i historikken og teorien rundt TFT
  • Å lære seg hvordan TFT kan brukes som en effektiv selvhjelpsteknikk.
  • Å lære den praktiske kunnskapen og tilegne seg de nødvendige ferdighetene for å kunne benytte TFT overfor klienter med mange typer psykiske og fysiske utfordringer/plager/lidelser/sykdommer.
  • Å få kunnskap om, trening i og erfaring med å bruke ulike avanserte spørsmålsteknikker. Bruk av avanserte spørsmålsteknikker øker sannsynligheten for et optimalt resultat betydelig.
  • Å få en innføring i hvordan en ved hjelp av kinesiologi/muskeltesting kan utnytte den fulle kraften i TFT – full opplæring/praksis på dette tilbys på Modul 4 og 5.
  • Grunnutdanningen som gir rett til tittelen TFT Terapeut gjennomføres på Modul 1-3. På Modul 4 og 5 får en kunnskap,trening og erfaring i hvordan en ved hjelp av kinesiologi enda oftere kan utnytte kraften som ligger i TFT.
  • Et resultat av ovennevnte er at TFT-grunnutdanningen sannsynligvis er markedets beste selvutviklingskurs. I treningen med å bli en god terapeut trener vi veldig mye på hverandre. Veldig mange av kursdeltakernes begrensninger, plager, spenninger, smerter, traumer, fobier, angst osv blir løst i løpet av disse modulene – og for mange av kursdeltakerne er dette det aller viktigste med hele utdanningen.

Modul 1 (2 dager)

På Modul 1 lærer man historikken om og teorien rundt TFT. En lærer om og praktiserer de grunnleggende behandlingssekvensene og de enkleste spørsmålsteknikkene innen TFT. Det legges stor vekt på praktisk veiledning og trening. Og dette gjøres ved at instruktør behandler kursdeltakerne og at kursdeltakerne behandler hverandre. En får også noe innføring i bruk av kinesiologi/muskeltesting.

Etter endt modul har kursdeltakeren kunnskap om og erfaring med å bruke TFT. Kursdeltakerne har også fått redusert eller blitt kvitt en del av sine egne utfordringer og problemer. Det er viktig at denne kunnskapen brukes. Derfor bør en behandle flest mulig og samtidig bruke TFT som en effektiv selvhjelpsteknikk fram mot neste modul. 

Det er tilbud om ukentlige møter på 2-3 timer for instruksjon, spørsmål, øvelse og praksis mellom modulene.

Modul 2 (2 dager)

Repetisjon og videreføring av det man lærte på første samling. Erfaringer blir gjennomgått, og spesielle spørsmål/problemstillinger som kursdeltakerne har hatt i behandling av sine klienter blir tatt opp.  Det er opplæring i og trening på de avanserte spørreteknikkene som er utviklet og som er viktige for å få utnyttet kraften i TFT. En går også gjennom ulike alternative innfallsvinkler og teknikker som kan brukes når de grunnleggende teknikkene ikke gir ønsker resultat.

På samme måte som under Modul 1 legges det opp til veldig mye praktisk veiledning og trening. Etter endt modul har kursdeltakeren enda mer kunnskap om og erfaring med TFT og bruk av avanserte spørsmålsteknikker for å utnytte kraften i TFT enda bedre. De fleste av kursdeltakerne har fått redusert eller blitt kvitt enda flere av egne begrensninger, utfordringer og problemer.

Det er tilbud om ukentlige møter på 2-3 timer for instruksjon, spørsmål, øvelse og praksis mellom modulene.

Modul 3 (2 dager)

Repetisjon og videreføring av det man lærte på de første samlingene. Erfaringer blir gjennomgått, og spesielle spørsmål/problemstillinger som kursdeltakerne har hatt i behandling av sine klienter blir tatt opp.  Det er ytterligere opplæring i og trening på de avanserte spørreteknikkene. Det blir også gjennomgang og trening på andre teknikker enn TFT som vi har valgt å ta med.

Det er fortsatt veldig mye praktisk veiledning og trening på hverandre. Ettersom kursdeltakerne er blitt enda dyktigere og mer trygg på TFT vil behandlingene som gjennomføres bli enda bedre. Målsettingen er at kursdeltakerne på slutten av modulen skal ha fått redusert eller blitt kvitt flest mulig av egne begrensninger, utfordringer og problemer.

Det blir også gjennomgang av hva som er viktig i rollen som profesjonell terapeut. Det blir gjennomgang av journalføring, informasjonsplikt, lovverk m.m. Og det blir informasjon og forberedelse til sertifisering som TFT-terapeut.

Modul 4 (3 dager) Dx

Modul 5 (3 dager) Advanced

VEKS-kurs

Ønsker du som TFT-terapeut å ha momsfritak i din praksis må du frå 2009 være registrert som medlem i NLH (Norges Landsforbund av Homeopraktikere) eller tilsvarende organisasjon og registrere deg i Brønnøysunds offentlige register for alternative terapeuter. Betingelsen for dette er at du har gjennomført kurs i VEKS-fag. Vi anbefaler våre studenter å gjennomføre dette kurset i regi av NLH. Din offisielle tittel vil da bli » Reg. Tankefeltterapeut MNLH».

VEKS-kurset går over 3 dager. Det kreves også noe forarbeid før kurset

Alt utdannet helsepersonell har allerede VEKS- fag og trenger ikke ta dette VEKS-kurset for å være momsfri. Omsorgarbeidere har normalt ikke tilstrekkelig VEKS-fag om de ikke har tatt spesielkurs. Er du i tvil om du din tidligere utdanning/kurs inkluderer godkjent VEKS-kurs, ta kontakt med NLH.

Du finner mer informasjon på NLH sine nettsider www.nlh.onl