Kurs / Utdanning

VEKS-kurs

Ønsker du som TFT-terapeut å ha momsfritak i din praksis må du frå 2009 være registrert som medlem i NLH (Norges Landsforbund av Homeopraktikere) eller tilsvarende organisasjon og registrere deg i Brønnøysunds offentlige register for alternative terapeuter. Betingelsen for dette er at du har gjennomført kurs i VEKS-fag. Vi anbefaler våre studenter å gjennomføre dette kurset i regi av NLH. Din offisielle tittel vil da bli » Reg. Tankefeltterapeut MNLH».

VEKS-kurset går over 3 dager. Det kreves også noe forarbeid før kurset

Alt utdannet helsepersonell har allerede VEKS- fag og trenger ikke ta dette VEKS-kurset for å være momsfri. Omsorgarbeidere har normalt ikke tilstrekkelig VEKS-fag om de ikke har tatt spesielkurs. Er du i tvil om du din tidligere utdanning/kurs inkluderer godkjent VEKS-kurs, ta kontakt med NLH.

Du finner mer informasjon på NLH sine nettsider www.nlh.onl