Kurs / Utdanning

Videreutdanning

I tillegg til TFT-grunnutdanning/selvutviklingskurs gjennomfører også NaKoTip spesialkurs/temadager innen spesielle områder. Det kan være kurs/dager hvor en spesialiserer seg enda mer innen TFT. Målgruppen er da ofte personer som allerede har gjennomført TFT- grunnutdanningen. Det avholdes også kurs/temadager innen fagfelt som grenser inn mot TFT og som det vil være naturlig og enskelig at en dyktig TFT-terapeut behersker. Disse kursene vil være meget spennende og nyttige også for deltakere som ikke har kunnskap om TFT fra tidligere.

NaKoTip mener at alle profesjonelle tankefeltterapeuter med fordel ber ha tilgang til hele <<verktøykassa» og ikke bare noen deler av den: Alle som jobber med TFT er enige om at det viktigste man har er selve verktøyet dvs. banketeknikken, og at man uten den ikke hadde hatt mye å fare med. Hva er vel da mer naturlig enn å optimalisere hvordan dette utføres?! Når dette i tillegg kan gi terapeuten nesten ubegrensede muligheter i adressering inn mot det ubevisste sinnet som utgjør hele 95% av bevisstheten vår, har vi gleden av å tilby følgende kursmoduler:

Modul 4 (3 dager):

Dx: På det videregående nivået er vi som Callahan Techniques nære medarbeidere med hovedansvar for Norden, ansvarlige for utdanningen av terapeuter som ønsker å spesialisere seg innen TFT gjennom å lære årsaksdiagnostisering ved hjelp av kinesiologi – den opprinnelige og genuine formen av CT-TFT. Det er uhyre spennende å behandle etter prosedyrer som gjør at du kan kommunisere med det unike individs «indre doktor» for på den måten å kunne tilføre eksakt hva
helningssystemet ber om.

Modul 5 (3 dager):

Advanced: På det tredje og mest avanserte nivået finner vi det nye og revolusjonerende Optimal Health programmet. I dette kurset bringer vi TFT ut til enda videre horisonter, ved å følge utviklingen fra den følelsesmessige og mentale dimensjonen, gjennom inkluderingen av det fysiske, og nå til den største ekspansjonen – utviklingen av selve bevisstheten.
Her undervises du i de unike og objektive teknikkene som gjorde utviklingen av Volce Technology mulig og du lærer de samme prosedyrer som til nå har vært forbeholdt VT-utevere. I tillegg lærer du hvordan du objektivt skal kunne teste og behandle deg selv.