NAKOTIP

«Nasjonalt Kompetansesenter for Tankefeltterapi og Informasjonspsykologi» er landets ledende skole og aktør innen Tankefeltterapi.

I 2019 ble de 2 ledende skolene innen TFT i Norge, «Mats Uldal International School of TFT» (MUIS) med Ole Holmaas som ansvarlig og «TFT-Akademiet» ved Stein Lund Halvorsen slått sammen til NAKOTIP. Både internasjonalt og nasjonalt har det de siste 20 årene utviklet seg ulike retninger innen «tapping-teknikker». Ikke bare har det blitt mange retninger som bruker andre betegnelser enn Tankefeltterapi/TFT, det har også blitt utviklet ulike retninger som fortsatt bruker betegnelsen TFT. Alle disse ulike retningene har selvsagt «tapping» som fellesnevner, dvs at en stimulerer akupunkturpunkter på meridiansystemet når en følelse er aktiv og at dette aktiverer kroppens egen evne til å hjelpe seg selv. Alle disse retningene får meget gode resultater på behandling av de fleste psykiske/følelsesmessige tilstander og en rekke fysiske tilstander.

De ulike retningene har mindre og større variasjoner i hvordan en behandler og hva en legger vekt på under behandling. Dette gjelder også innenfor retninger som fortsatt bruker betegnelsen TFT. Det beste eksempelet på det i Norge er forskjellen på Roger Callahan sin avanserte bruk av muskeltesting/kinesiologi under behandling og Tankefeltteknikker utviklet av Mats Uldal, hvor avanserte spørsmålsteknikker ofte er viktig for godt resultat. Noen av de mest erfarne og dyktigste TFT-terapeutene i Norge har kjent til disse forskjellene, men over tid ble det slik at en konsentrerte seg mest om utviklingen og styrken i egen retning på bekostning av styrkene også til den andre retningen. Dette har også gjenspeilet seg i undervisningsopplegget til de ulike skolene.

De aller fleste som praktiserer TFT i Norge benytter seg av det vi her benevner som Tankefeltteknikker. Det er også den retningen som er grunnlag for å bli sertifisert TFT-terapeut i Norge.

Det er som nevnt mange andre retninger som ikke bruker betegnelsen TFT. De mest kjente internasjonalt er EFT og F-EFT. De fleste av disse er mer lik Tankefeltteknikker og avanserte bruk av spørreteknikker og/eller bruk av ulike affirmasjoner enn Callahan sin avanserte bruk av kinesiologi. Mange kjenner ikke engang til mulighetene som ligger i bruk av kinesiologi og langt mindre kraften som kan ligge i det. Men de har gjerne videreutviklet teknikker i sin retning som er gode og virkningsfulle.

Det ble derfor klart at ingen retninger eller skoler innen TFT eller andre tapping-teknikker, hverken i Norden (og heller ikke internasjonalt som vi kjenner til), hadde samlet det beste fra de ulike retningene. Det betyr at en ikke har fått utnyttet den fulle kraften som ligger samlet i disse teknikkene.

Med bakgrunn i ovennevnte ble derfor NaKoTip etablert i 2019.

NaKoTip har tett kontakt med internasjonale miljøer som utvikler, dokumenterer og forsker på TFT og andre teknikker som har sitt utgangspunkt fra TFT.