Om oss

NAKOTIP (Nasjonalt Kompetansesenter for Tankefeltterapi og Informasjonspsykologi) ble etablert i 2019 etter at landets 2 ledende skoler innen Tankefeltterapi/»Tapping» slo seg sammen. Det var MUIS (Mats Uldal International School of TFT) ledet av Ole Holmaas og TFT-Akademiet ledet av Stein Lund Halvorsen som sammen dannet NAKOTIP.

I 2019 ble de 2 ledende skolene innen TFT i Norge, «Mats Uldal International School of TFT» (MUIS) med Ole Holmaas som ansvarlig og «TFT-Akademiet» ved Stein Lund Halvorsen slått sammen til NAKOTIP. Både internasjonalt og nasjonalt har det de siste 20 årene utviklet seg ulike retninger innen «tapping-teknikker». Alle disse ulike retningene har selvsagt «tapping» som fellesnevner, dvs at en stimulerer akupunkturpunkter på meridiansystemet når en følelse er aktiv og at dette aktiverer kroppens egen evne til å hjelpe seg selv. 

De ulike retningene har mindre og større variasjoner i hvordan en behandler og hva en legger vekt på under behandling. Dette gjelder også innenfor retninger som fortsatt bruker betegnelsen TFT. Det beste eksempelet på det i Norge er forskjellen på Roger Callahan sin avanserte bruk av muskeltesting/kinesiologi under behandling og Tankefeltteknikker utviklet av Mats Uldal, hvor avanserte spørsmålsteknikker ofte er viktig for godt resultat. Noen av de mest erfarne og dyktigste TFT-terapeutene i Norge har kjent til disse forskjellene, men over tid ble det slik at en konsentrerte seg mest om utviklingen og styrken i egen retning på bekostning av styrkene også til den andre retningen. Dette har også gjenspeilet seg i undervisningsopplegget til de ulike skolene.

De fleste som praktiserer TFT i Norge benytter seg av det vi her benevner som Tankefeltteknikker. Det er også den retningen som er grunnlag for å bli sertifisert TFT-terapeut i Norge.

Det er som nevnt mange andre retninger som ikke bruker betegnelsen TFT. De mest kjente internasjonalt er EFT og F-EFT. De fleste av disse er mer lik Tankefeltteknikker og avanserte bruk av spørreteknikker og/eller bruk av ulike affirmasjoner enn Callahan sin avanserte bruk av kinesiologi. Mange kjenner ikke engang til mulighetene som ligger i bruk av kinesiologi og langt mindre kraften som kan ligge i det. Men de har gjerne videreutviklet teknikker i sin retning som er gode og virkningsfulle.

Det ble derfor klart at ingen retninger eller skoler innen TFT eller andre tapping-teknikker, hverken i Norden (og heller ikke internasjonalt som vi kjenner til), hadde samlet det beste fra de ulike retningene. Det betyr at en ikke har fått utnyttet den fulle kraften som ligger samlet i disse teknikkene.

Med bakgrunn i ovennevnte ble NAKOTIP etablert i 2019.

NAKOTIP har tett kontakt med internasjonale miljøer som utvikler, dokumenterer og forsker på TFT og andre teknikker som har sitt utgangspunkt fra TFT.

Instruktører

OLE HOLMAAS

STEIN LUND HALVORSEN

STEIN KÅRE TYTINGVÅG:

NAKOTIP - Stiftelsen

NAKOTIP-Stiftelsen hjelper fattige og trengende mennesker i inn- og utland. Med teknikker som er meget effektive for bedre psykisk og fysisk helse, som virker hurtig, som er lett å lære og dermed kan tas raskt i bruk.

Vi ønsker støtte fra private og bedrifter som forstår viktigheten av å hjelpe fattige og trengende. Det er veldig enkelt å bidra. Gå inn på nettbanken og legg inn fast trekk eller engangsinnbetaling til kontonr.6001.05.02872. Du kan også VIPPSe til 715314.

NAKOTIP-Stiftelsen har ingen administrative kostnader. Lovpålagt revisorarbeid betales av NAKOTIP (skolen). Du kan derfor være helt sikker på 100% av ditt bidrag kommer direkte og helt fram til dem som trenger det.

Mats Uldal og Bitta Wiese hadde i flere år en visjon om å kunne bruke TFT i humanitær hjelp nasjonalt og internasjonalt. De opprettet derfor i 2010 en stiftelse som nå heter «NAKOTIP – Stiftelsen» (tidligere Mats Uldal Humanitære Stiftelse og deretter Strong Again). Stiftelsens formål er å bruke TFT i humanitært arbeid i inn- og utland for å gi mennesker hjelp og bedre forutsetninger for å kunne sikre en trygg og god fremtid. («Help people who are strucked by the powers of nature or the weakness of mankind”).

Stiftelsen var med på å starte opp et stort TFT-prosjekt i Rwanda. Mats Uldal og Bitta Wiese var 3 uker i Rwanda for å lære opp lokale krefter til å bruke TFT i sitt humanitære arbeid. Arbeidet som nå gjøres i Rwanda med begrensede ressurser er meget imponerende og helt avgjørende for veldig mange mennesker. De har egne prosjekter for foreldreløse barn, for enslige mødre, for innsatte i landets fengsler. I tillegg til generell hjelp til fattige mennesker. Den økonomiske støtten de mottar fra støttespillere rundt i verden er helt avgjørende for at de kan fortsette arbeidet sitt. Se en informativ video om arbeidet i Rwanda, klikk på linken , https://www.youtube.com/watch?v=Rce6ulybqGM

Vi ønsker framtidig gjennom NAKOTIP-Stiftelsen å kunne bidra enda mer. Både ved økonomisk bistand til prosjekter som allerede er startet opp. Og ved å kunne sende dyktige TFT-instruktører til å lære opp nye lokale terapeuter i enda flere regioner/land. Stiftelsen vil også øke innsatsen foå hjelpe svake og ubemidlede i vart eget samfunn.

NAKOTIP (skolen) gir hvert år bort noe av overskuddet til NAKOTIP-Stiftelsen. I tillegg gir skolen gratis utdanningsplasser som direkte hjelp til organsisasjoner som yter humanitær hjelp og som ønsker å bruke kraften i TFT som supplement sammen med sitt øvrige arbeid. Hver utdanningsplass har en verdi på ca 30.000,-.

Minneord Mats Uldal

Det var med stor sorg vi fikk melding om at Mats Uldal plutselig gikk bort søndag kveld 4.desember 2016. En av de viktigste og mest markante skikkelsene innen alternativt og komplementært helsearbeid de siste 15 årene har dermed lagt ned sitt arbeid.

Vi kan bruke hans egne ord som han skrev til Roger Callahan etter hans bortgang i 2013. I stedet for å kjenne på sorg fordi du er borte, vil vi glede meg over at du har levd. Det passer så veldig godt også for Mats. Det er tusenvis av personer i inn- og utland som direkte kan takke han for et bedre og rikere liv. Og indirekte har han hjulpet mange flere.

Han har undervist flere tusen i inn-og utland. Disse har hjulpet titusenvis av personer, sannsynligvis enda flere. Det er mange av oss som vil føre arbeidet til Mats videre slik at TFT/EFT og andre retninger innenfor energipsykologi framtidig vil bli en helt naturlig del av helse-Norge og i mange andre områder i samfunnet.

Vi lyser fred over Mats Uldal sitt minne.

OLE HOLMAAS

TFT-terapeut (MNLH), TFT-instruktør og leder NaKoTip.

Holmaas er en av Norges mest erfarne TFT-terapeuter og har hatt egen praksis i Bergen siden 2003. Som TFT-instruktør i MUIS siden 2006 og nå i NAKOTIP er han også en av landets mest erfarne TFT-instruktører. Han var Mats Uldal sin nærmeste medarbeider fra 2003 og har vært en meget viktig bidragsyter i utviklingen av TFT i Norge (se OM TFT). Holmaas var leder for MUIS etter Uldal sin bortgang i 2016 og er nå leder i NAKOTIP. Holmaas har vært på TFT-oppdrag i flere land i Europa, Afrika og Asia.

Holmaas er også utdannet innen NLP og coaching. Fra tidligere har han lang erfaring fra administrasjon og ledelse i næringslivet. Han har også arbeidet nærmere 10 år som miljøarbeider med hovedvekt på rusmisbrukere og personer med psykriatiske lidelser. I sine yngre år var han aktiv håndballspiller med seks år i eliteserien.

For mer info, se www.tftcoaching.no

STEIN LUND HALVORSEN

TFT-terapeut (MNLH), TFT-instruktør og fagansvarlig for fullversjonen av TFT.

Stein er daglig leder i Optimal Ytelse, har praktisert TFT siden 2001 og arbeidet på full tid som behandler og instruktør siden 2002. Gjennom TFT- Akademiet har han utdannet terapeuter på alle nivåer av TFT. I 2007 og 2009 deltok han i et internasjonalt team for utbredelse av TFT i Tanzania, Kenya og Uganda med hovedvekt på opplæring av terapeuter.

Han er grunnlegger av begrepene Mental Optimalisering og Avtraumatisering samt den høyest sertifiserte utøveren og instruktøren i Norden på fullversjonen av Tankefeltterapi; TFT-Alg, TFT-Dx, TFT-Adv og TFT-VT. Etter å ha blitt personlig opplært av Roger Callahan (oppdageren og grunnleggeren av TFT) representerer Stein arven etter Roger i Norge og han er derfor en pådriver av at den opprinnelige formen for TFT blir gjort bedre kjent blandt alle som praktiserer Tapping og at Dx forblir en viktig bestanddel i videreutviklingen av metoden.

Stein har lenge sett et uutnyttet potensiale for TFT innen idretten og håper at Olympiatoppen snart skal få øynene opp for hva de går glipp av. Han har selv erfaring fra toppidretten og det å skulle være best når det gjelder som tidligere aktiv seiler. Han ble europamester i 1982 og deltok i OL i Los Angeles i 1984 med en flott 5.-plass. Stein var i sesongen 2014 Mental Optimaliserer i fotballaget ODD sitt støtteapparat.

For mer info se www.optimalytelse.no

STEIN KÅRE TYTINGVÅG

Stein Kåre Tytingvåg har lang erfaring som sykepleier fra sykehus innen kirurgi og medisinske avdelinger, fra sykehjem som både sykepleier og leder. Han har vært høgskolelærer i flere fag i sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Fredrikstad. Han er også utdannet innen gestaltveiledning, coaching, som mental trener og innen TFT. Han har siden 2010 hatt eget firma med kursvirksomhet innen organisasjonsveiledning- og coaching, både individuelt og for grupper og arbeidet som mental trener. De siste årene er det blitt mer og mer TFT. Både ved å hjelpe enkeltpersoner som søker hjelp og ved å gå inn i bedrifter. Dette hjelper den enkelte ansatte til et lettere, bedre og rikere liv. Og samtidig reduseres også sykefravær/mentalt fravær til stor effekt også for bedriften