Hva er TFT?

Tankefeltterapi er en meget effektiv behandlings – og selvhjelps teknikk. En kombinerer kognitiv (tanke styrt) tilnærming med Østens kunnskap om kroppens energibaner (meridianer).

Når utvalgte punkter på kroppens meridian system stimuleres med lett finger banking når uønskede følelser/spenninger/smerter er til stede, reduseres eller fjernes svært ofte den uønskede følelsen.

Metoden virker ofte raskt og er helt ufarlig ettersom det bare er kroppens egen naturlige selvhelbredelses evne som aktiveres.

I akupunktur punkterer man punktene med nåler, i akupressur presser man mot de samme punktene med vedvarende trykk, mens man i TFT bruker lett fingerbanking. Den fysiske stimuleringen er altså en variant av akupressur.

TFT har ingen kjente uønskede virkninger og det er helt uten bruk av medikamenter. Hos en dyktig TFT-terapeut får du også opplæring i hvordan du kan bruke TFT på deg selv. Du får et verktøy til avspenning som du kan bruke ved behov på deg selv og dine nærmeste resten av livet.

Mennesket er et komplekst informasjonssystem, og hjernen har en viktig rolle i dette systemet. Men i motsetning til tradisjonell tankegang finner vi ikke løsningen på alle problemstillinger i selve hjernen. Hjernen er en prosessor, og som enhver annen prosessor er den avhengig av de gjeldende data. Derfor er det selve informasjonen som er sentrum av vårt fine system.
Informasjonen befinner seg i «kroppens database» og bestemmer hvordan vi tenker, føler og fungerer både psykisk og fysisk. Samtlige prosesser i kroppen og sinnet styres av data og de er derfor avhengig av riktig informasjon for å fungere optimalt. De fleste prosesser foregår optimalt og det er først når dette ikke er tilfelle at vi har fått et problem. Heldigvis er vi selv reparerende og de fleste problemer blir derfor borte av seg selv. Men av og til tar dette lang tid og andre ganger henger prosessen seg helt opp og blir et varig problem.Psykiatrien mener psykiske problemer skyldes en kjemisk ubalanse i hjernen. Man prøver derfor å skape balanse ved å tilføre ulike komponenter (virkestoffer) til vårt mest kompliserte organ med varierende resultater. Man kan selvfølgelig ikke avskrive at mentale problemer skyldes feil i selve hjernen (medfødt eller etter sykdom og skader), men det er faktisk å regne som unntaket som bekrefter regelen. Hjernen er, som alle andre prosessorer i ethvert informasjonssystem, avhengig av innholdet i filene og programmene den til enhver tid prosesserer.

Spørsmålet er derfor; Har vi tilgang til våre egne data? Svaret er JA! Gjennom vår evne til å tenke har vi tilgang til viktig informasjon i vår egen mentale programvare. Denne programvaren er bestemmende for alle funksjoner i kropp og sinn. I de tilfeller ikke noe virker optimalt («ting ikke går over av seg selv») kan en med TFT hjelpe kroppen til å fungere som den skal.

Gjennom kroppens eget ”tastatur” har vi de samme muligheter for oppdatering som ethvert datasystem. Dersom problemet er følelsesmessig eller kognitivt inntreffer resultatet av oppdateringen umiddelbart; når årsaken er eliminert er problemet borte. Det samme skjer når du gjør en endring i et dokument på din datamaskinen; du behøver ikke å vente på at forandringen skal finne sted, den skjer mens du gjør den. Vår mentale programvare er også bestemmende for fysiske prosesser, men her opplever man selvfølgelig ikke et umiddelbart fravær av problemet. Når data involvert i fysisk reparasjon oppdateres, opplever vi optimaliserte funksjoner som innvirker både på tids behov og endelig resultat.

Betydningen av ordet mental i denne sammenhengen henviser altså ikke spesielt til vår psyke, men uttrykker vår evne til å tenke. Derfor er det hva vi tenker som avgjør hvilke filer og programmer vi undersøker og oppdaterer. Dette betyr at vi i utgangspunktet har tilgang til hele vårt fantastiske system og vi kaller det informasjons psykologi.

TFT er mer enn terapi og behandling. Det er mer enn trening og avspennende øvelser (selv om det favner begge deler). Det er ren informasjonsbehandling. TFT bruker de samme punktene på kroppen som vi kjenner fra Østens naturmedisin. Disse punktene representerer et ”tastatur” bestående taster. Hvilket punkt som representerer riktig tast lokaliseres best gjennom muskelresponstesting (kinesiologi). Testingen avslører den enkeltes tastebehov knyttet til det aktuelle problemet man ønsker å løse, og dermed blir man i stand til å trykke på riktig tast med en gang uten å være tvunget til at det forhåpentligvis skal skje ”av seg selv” over tid. Stimuleringen alene har lite eller ingen virkning uten at problemet like før er til stede i tanken. Dette er den avgjørende faktoren som gjør TFT så unik. Når man tenker på et problem settes nemlig løsningen opp automatisk, og det eneste som mangler er en bekreftelse på gjennomføring; Å trykke på ENTER. Dette forklarer også hvorfor det kan variere så mye i menneskers liv om ting ordner seg eller ikke. TFT er optimalisering av naturens egne virkningsmekanismer gjennom riktig tanke etterfulgt av riktig stimulering i riktig rekkefølge.

For mange er det overraskende å erfare at det er de samme mekanismene som er involvert i alle former for tanke- og følelsesmessige problemer, smerter og fysiske skader eller ved utfordringer i arbeid eller idrett. Det er ikke i alle sammenhenger at terapi og behandling virker som et naturlig alternativ for den enkelte i møte med livets utfordringer, men med innføringen av TFT som metode vil mange flere kunne få løst sine mentale utfordringer.

Tankefeltterapi foregår som regel en til en, men Tapping kan også utføres i gruppe eller alene. Metoden inneholder kun trygge og naturlige elementer, og det er ingen risiko for skader. Alle kan lære å tappe som et verktøy for å bidra til selvhjelp resten av livet i tillegg til å bli en aktiv deltaker i løsningen av sitt nåværende problem.

TFT er ganske enkelt oppdagelsen av hva som kan gjøres når problemer ikke går over av seg selv!

Listen over hva TFT kan brukes til kan virke lang, men kan faktisk gjøres mye lengre. Det er en enkel forklaring på dette. Det er ikke terapeuten som løser opp i følelser, spenninger, plager, lidelser og utfordringer, men terapeuten er opplært i en teknikk som gjør at kroppens eget potensiale ofte og raskt aktiveres og reparasjon kan finne sted. TFT er rett og slett oppdagelsen av hva som mangler når dette ikke har skjedd av seg selv. Kort kan en si at ved å benytte TFT oppnår en eller flere av følgende 3 ting: Forbedret energiflyt: Alle levende skapninger er «elektriske vesen» som er avhengig av energiflyt. Når energiflyten går som den skal, er sannsynligheten større for at kroppen vår fungerer som den skal, både fysisk og psykisk. Innen TFT har vi noen enkle teknikker som kan hjelpe kroppen til å oppnå enda bedre energiflyt. F.eks vil en stadig oftere se at TFT brukes på denne måten innen idrett og andre prestasjonsarenaer (skoler, musikk osv) hvor det er nødvendig med god flyt og rytme for best mulig resultat. Når TFT (og andre teknikker) brukes på denne måten er det mest riktig å beskrive TFT som en avspenningsteknikk som personen svært gjerne kan utføre selv. Behandling av/fokus på spesifikk følelse: For de fleste som har hørt om TFT vil dette sannsynligvis være den mest naturlige forklaringen på hva TFT kan brukes mot. Dersom noen har en spesifikk følelse/tilstand som de ikke ønsker, vil mange vite at TFT kan forsøkes. Mennesker kan slite med alt fra frykten for å dø, for å fly, for edderkopper til sorgen fordi noen er gått bort, sinne mot sjefen, hodepinen osv. Når klienten tenker på problemet eller fokuserer på den vonde følelsen som oppleves i kroppen, etterfulgt av eller med samtidig stimulering av utvalgte punkter på kroppens meridiansystem, aktiveres kroppens egen evne til å hjelpe seg selv. Det er altså ikke terapeuten som løser opp i følelsene og spenningene, men terapeuten er opplært i en teknikk som gjør at kroppens eget potensial aktiveres og reparasjon kan finne sted. Tønneprinsippet: Det er akseptert både hos fagekspertisen og hos folk flest at en veldig traumatisk opplevelse kan føre til psykiske eller fysiske etterreaksjoner senere i livet. Disse reaksjonene kan komme flere år etter at hendelsen fant sted og for noen kan reaksjonene vare livet ut. Innen TFT kaller vi dette «tønneprinsippet». Billedlig kan en beskrive dette som at én opplevelse kan fylle opp hele «tønna» eller tåleevnen vår, og når tønna er full gir kroppen beskjed om dette, enten psykisk eller kroppslig. Det som imidlertid ikke er like kjent er at summen av opplevelser som hver for seg ikke er ansett som så dramatiske at de naturlig kan gi alvorlige ettervirkninger, kan gi de samme ettervirkningene som den ene veldig alvorlige opplevelsen. Når «tønna» er full spiller det ingen rolle om det skyldes én ekstrem opplevelse eller flere mindre alvorlige hendelser. Kroppen gir uansett beskjed om at «tønna» er full. Dette kan gi psykiske og/eller kroppslige reaksjoner og kan variere veldig mye fra person til person. Når en benytter seg av en dyktig TFT-terapeut, kan klienten ofte få hjelp til «å tømme tønna». Når TFT brukes på denne måten ser det ofte ut til at kroppen vår har en fantastisk evne til «å slå av» de samme tingene som kroppen «har slått på» fordi tønna var full.

Dr. Roger Callahan (1925-2013)

Psykologen Roger Callahan fra California erfarte at tradisjonell kognitiv psykologi normalt ikke hadde raske eller tilfredsstillende resultater på pasientene. Ordet kurere fantes ikke en gang i vokabularet innen fagfeltet hans. Under hele sin karriere hadde han vært åpen for “å tenke utenfor boksen” og under utdannelsen ble han i følge ham selv, ofte sett på som en “pain in the ass” av sine medstudenter og lærere. Han slo seg aldri til ro med de oppleste og vedtatte “sannheter”, noe som på 60-tallet førte til at han ble en av foregangspsykologene på å ta i bruk hypnose i det terapeutiske arbeidet. På slutten av 1970-tallet ble han introdusert for anvendt kinesiologi, en diagnose og behandlingsform oppdaget og utviklet på 60-tallet av kiropraktikeren George Goodheart. For første gang i sin karriere opplevde Callahan en metode som helt direkte viste en direkte, testbar sammenheng mellom tanke og den fysiske kroppens muskulatur. Han visste ikke om han kunne bruke det til noe i sin praksis, men fant det så interessant at han bestemte seg for å lære dette ordentlig og gjennomførte derfor et 600-timers kurs. Her fikk han også god kunnskap om kroppens meridiansystem som kineserne har benyttet seg av i flere tusen år.

På dette tidspunktet hadde Callahan en pasient som het Mary. Hun hadde hele livet hatt en invalidiserende vannfobi og etter 1,5 år med terapi en gang pr. uke, hadde han ikke klart å hjelpe henne med denne skrekken. Gjennom eksponeringsterapien erfarte hun riktignok at hun utholdt mer lidelse enn hun hadde trodd på forhånd, men bare tanken på vann satte henne helt ut med angst og en sterk smerte i magen. Ettersom Mary fikk så sterke smerter i magen ved tanke på vann og med sin kjennskap til meridianene, ba Callahan henne banke seg lett like under øyet som er endepunktet på magemeridianen. Mary som har vært med på mye nytt i terapien med Callahan, gjør som han sier og utbryter forvirret etter bare noen få sekunder: “Det er borte!” Hun har ikke lenger vondt i magen og kjenner ikke noe ubehag ved tanken på vann. Forbauset registrerer Callahan at hun heller ikke får noen som helst reaksjon når hun utsetter seg for vann på måter som hele livet har vært umulig. Siden den dagen i 1979 har Mary vært helt fri fra sin vannskrekk og dette har hun siden bekreftet mange ganger, bl.a. i intervju med Oprah Winfrey.

Callahan var nok enda mer overrasket enn Mary over hva som hadde skjedd, men han forsto at den meget raske kureringen av vannskrekken måtte ha noe med bankingen på meridianpunktet under øyet å gjøre. Et naturlig spørsmål meldte seg: Lar det seg gjenta? Siden det ikke var vanskelig å finne pasienter med fobier skulle han snart få svar på dette viktige spørsmålet. Til å begynne med opplevde han virkning i kun 3% av forsøkene, men når virkning først inntraff var den på hele 20-50% reduksjon av problemet. Selv om nye spontane kureringer i første omgang uteble, holdt de få meget gode resultatene og den svært sterke opplevelsen med Mary, nysgjerrigheten ved like. Han visste at meridiansystemet består av 14 (12+2) hovedmeridianer og benyttet kinesiologien for å avdekke hvilken meridian som trengte energitilførsel. Han oppdaget at kroppen velvillig avslørte sitt eget behov og at opplevelsen med Mary hadde vært et lykketreff. At stimulering av ett eneste punkt i noen få sekunder løste hele problemet skulle vise seg å høre til sjeldenhetene. Selv om enkelte punkter stadig dukket opp under testingen, skulle det også vise seg at visse rekkefølger ofte gikk igjen. Dette statistiske materialet skulle seinere danne opphavet til TFT-Algoritmene, behandlingsløsninger med en meget høy suksessgrad tilpasset ulike problemstillinger basert på tidligere resultater. Siden midten på 90-tallet er det algoritmenes formidable suksess som først og fremst har dannet grunnlaget for utviklingen av en mengde lignende metoder og avarter. Uavhengig av navn og eventuell teori har de alle til felles at de hjelper mange mennesker med å bli kvitt sine problemer. I Norge er vi alle innen fagretningen per definisjon tankefeltterapeuter.

Til å begynne med kalte Callahan metoden sin for Callahan´s Teknikker, men etter hvert ble behovet for å forstå hva som egentlig skjer sterkere og sterkere. For å forme teorien måtte Callahan se seg nødt til å søke inspirasjon utenfor sitt eget fagfelt og den etablerte vitenskapen. Ideene hentet han fra flere hold, men den kjente biologen Rupert Sheldrake står helt sentralt i utviklingen og forståelsen av Tankefeltet. Callahan døpte dermed metoden sin for Thought Field Theraphy – TFT. Callahan er foreslått nominert til å motta Nobelprisen i medisin for sin oppdagelse og utvikling av TankeFeltTerapi. TFT er originalen og opphavet til det raskt voksende feltet som i dag kalles Energipsykologi.

Mats Uldal (1955-2016) innførte Tankefeltterapi (TFT) til Norge i 1997.

Uldal hadde i 1997 allerede mange års erfaring som veileder og motivator innen toppidrett og næringsliv. Ved en tilfeldighet kom han over en annonse i et engelskspråklig tidsskrift for psykologer som hevdet at fobier kunne kureres på minutter. Dette var en så urimelig påstand at den vekket hans interesse. Han tok direkte kontakt med vedkommende som stod bak denne annonsen, Dr Roger Callahan. Etter å ha snakket med Callahan og deretter fått tilsendt mye informasjon og undervisningsmateriell reiste Uldal i 1997 til USA for å gjennomføre et kurs innen TFT.

I første omgang så Uldal for seg at TFT kunne bli veldig viktig i hans arbeid innen toppidrett og næringsliv. Han innså imidlertid veldig raskt at TFT kunne brukes til veldig mye mer og at kunnskapen om denne metoden måtte bli gjort kjent for mange. Han fikk oversatt undervisningsmateriellet til Callahan til norsk og gjennomførte sitt første TFT-kurs i Norge i 1998. Uldal mente at kurset måtte gjøres mer omfattende enn det han selv hadde opplevd i USA. Dette var nødvendig for at kursdeltakerne bedre skulle forstå kraften i TFT og ikke minst få mulighet til å praktisere teknikken over tid.

Han utdannet terapeuter i Norge fra 1998 fram til sin plutselige død 2016. I tillegg utdannet han helsepersonell og andre i Sverige, Danmark og flere andre land i Europa og Afrika. Han var den mest erfarne TFT-terapeuten og -instruktøren i Europa. «Mats Uldal International School of TFT» hadde den ledende utdanningen av TFT-terapeuter i Europa og veldig mye av hans arbeid videreføres nå inn i NAKOTEP.

FRA TANKEFELTTERAPI TIL TANKEFELTTEKNIKKER

I de første årene etter at Mats Uldal innførte Tankefeltterapi til Norge i 1997 kopierte han i hovedsak Roger Callahan sitt behandlingsopplegg. Kort kan en si at Callahan hadde en «teknisk» tilnærming til hvordan TFT skal brukes. Det var i hovedsak hvilke type følelse klienten ønsket å få behandlet (f.eks sinne, sorg, fobier for ulike ting osv) som avgjorde hvilke meridianpunkter og i hvilke rekkefølge (algoritmer) disse skulle stimuleres. Dersom følelsen ikke gikk ned med disse oppskriftene brukte han faste prosedyrer for hvilke alternativer og framgangsmåter som kunne benyttes for likevel å få resultater. Dersom dette heller ikke gav resultater brukte han muskeltesting og kinesiologi til å finne ut hvilke algoritmer som skulle brukes hos den aktuelle klienten. Dersom dette heller ikke gav resultater utviklet Callahan en teori om at manglende kurering skyldtes at kroppen reagerte negativt/toksisk på noe i omgivelsene, f,eks noe som var spist, drukket, innåndet e.l. For å hjelpe klienten var det da veldig viktig å finne ut hva klienten reagerte på og fjerne eller redusere denne kilden. Han utviklet også prosedyrer for hvordan en kunne nøytralisere virkningen av stoffene for den enkelte. Alt dette gjorde at Callahan utviklet en teknisk og prosedyrestyrt behandlingsform som veldig ofte hjalp klienten til et bedre liv. Mats Uldal oppdaget fort at han ofte fikk veldig gode resultater på sine klienter selv om han ikke helt fulgte oppskriftene som lå i Callahans Tankefeltterapi. Han begynte derfor å forenkle Callahan sine standardiserte prosedyrer. Samtidig oppdaget han hvilke kraft det kan ligge i å utvikle avanserte spørreteknikker. Det har vist seg at det ofte er effektivt og noen ganger helt nødvendige å løse opp i underliggende og mer fundamentale følelsesmessige utfordringer for å kunne løse de utfordringer/problemer klienten ønsker hjelp til.

Helt fram til sin død i 2016 utviklet Mats Uldal sammen med noen av sine nærmeste medarbeidere kontinuerlig spørreteknikkene for å kunne hjelpe enda flere av klientene med enda flere utfordringer enn det en opprinnelig trodde var mulig. Ved siden av Mats Uldal var det Ole Holmaas som var viktigst i utviklingen av spørreteknikker. Denne videreutviklingen av Callahan sin opprinnelige Tankefeltterapi fikk navnet Tankefeltteknikker. Internasjonalt ble retningen hetende ”Simplified TFT with AQT (Advanced Questioning Techniques)”.

NaKoTip

I 2019 ble de 2 ledende skolene innenfor TFT i Norge, «Mats Uldal International School of TFT» (MUIS) og «TFT-Akademiet» ved Stein Lund Halvorsen slått sammen til «Nasjonalt Kompetansesenter for Tankefeltterapi og informasjonspsykologi» (NaKoTip). Både internasjonalt og nasjonalt har det de siste 20 årene utviklet seg ulike retninger innen «tapping-teknikker». Ikke bare har det blitt mange retninger som bruker andre betegnelser enn Tankefeltterapi/TFT, det har også bliitt utviklet ulike retninger som fortsatt bruker betegnelsen TFT. Alle dissse ulike retningene har selvsagt «tapping» som fellesnevner, dvs at en stimulerer akupunkturpunkter på meridiansystemet når en følelse er aktiv og at dette aktiverer kroppens egen evne til å hjelpe seg selv. Alle disse retningene får meget gode resultater på behandling av de fleste psykiske/følelsesmessige tilstander og en rekke fysiske tilstander.

De ulike retningene har mindre og større variasjoner i hvordan en behandler og hva en legger vekt på under behandling. Dette gjelder også innenfor retninger som fortsatt bruker betegnelsen TFT. Det beste eksempelet på det i Norge er forskjellen på Roger Callahan sin avanserte bruk av muskeltesting/kinesiologi under behandling og Tankefeltteknikker utviklet av Mats Uldal hvor avanserte spørsmålsteknikker ofte er viktig for godt resultat. Noen av de mest erfarne og dyktigste TFT-terapeutene i Norge har kjent til disse forskjellene men over tid ble det slik at en konsentrerte seg mest om utviklingen og styrken i egen retning på bekostning av styrkene også til den andre retningen. Dette har også gjenspeilet seg i undervisningsopplegget til de ulike skolene.

Det er som nevnt mange andre retninger som ikke bruker betegnelsen TFT. De fleste av disse er mer lik Tankefeltteknikker og avanserte bruk av spørreteknikker og/eller bruk av ulike affirmasjoner enn Callahan sin avanserte bruk av kinesiologi. Mange kjenner ikke engang til mulighetene som ligger i bruk av kinesiologi og langt mindre kraften som kan ligge i det. Men de har gjerne videreutviklet teknikker i sin retning som er gode og virkningsfulle.

Det ble derfor klart at ingen retninger eller skoler innen TFT eller andre tapping-teknikker, hverken i Norden (og heller ikke internasjonalt som vi kjenner til), hadde samlet det beste fra de ulike retningene. Det betyr at en ikke får utnyttet den fulle kraften som ligger i disse teknikkene.

Med bakgrunn i ovennevnte ble derfor NaKoTip etablert i 2019.

Acupoint stimulation in treating psychological disorders
Citation: Feinstein, D. (2012).

Acupoint stimulation in treating psychological disorders: Evidence of efficacy. Review of General Psychology. Advance online publication. doi:10.1037/a0028602
Energy psychology is a clinical and self-help modality that combines verbal and physical procedures for effecting therapeutic change. While utilizing established clinical methods such as exposure and cognitive restructuring, the approach also incorporates concepts and techniquesfrom non-Western healing systems. Vis / Last ned dokument.

FORSKNING
Det har skjedd mye innenfor informasjonspsykologien (TFT og EFT spesielt) de siste årene når det gjelder forskning og arbeidet med å få metodene akseptert som evidens baserte.
Sommeren 2017 ble den første norske forskningsrapporten om TFT offentliggjort. Denne konkludderer med at TFT har effekt. Det finnes nå mer enn 100 forskningsstudier, oversiktsartikler og meta-analyser
som har blitt publisert i profesjonelle vitenskapelige tidsskrifter.

Dette inkluderer:
– 50 randomisert kontrollerte studier
– 40 pre-post utfall studier
– 4 meta analyser
– 5 systematiske oversikter
– Hundrevis av case studier

Flere forskningsstudier har konstatert at energi psykologiske metoder effektivt behandler:
– PTSD
– Depresjon
– Angstlidelser
– Overdreven matlyst og avhengighets adferd
– Smerter

I tillegg viser noen studier at det oppstår kliniske fordelaktige endringer i stress hormonene i kroppen og genuttrykk.

• I 2016 ble TFT validert av NREPP (the National Repertory of Evidence Based Practices and Procedures, a division of SAMHSA in the U.S.) som en evidensbasert behandling.
• I 2017, la U.S. Veterans Administration til EFT på “List 2”, noe som godkjenner metoden som en “generelt trygg terapi.” Neste skritt er å bli lagt til på «List 1», som er en liste overe godkjente behandlinger.
• Det er mer enn 400 identifiserte former for psykoterapi, hvorav de fleste har få eller ingen forskning som validerer dem. Informasjonspsykologi er både evidens-basert og er blant topp 10% når det kommer til publisert forskning på psykoterapi metoder.

For mer informasjon og fullstendig oversikt over studier besøk nettsiden til ACEP (Associtation for Comprehensive Energy Psychology) www.energypsych.org/research

Acupoint stimulation in treating psychological disorders

Citation: Feinstein, D. (2012).
Acupoint stimulation in treating psychological disorders: Evidence of efficacy. Review of General Psychology. Advance online publication. doi:10.1037/a0028602 Energy psychology is a clinical and
self-help modality that combines verbal and physical procedures for effecting therapeutic change. While utilizing established clinical methods such as exposure and cognitive restructuring, the approach also incorporates concepts and techniquesfrom non-Western healing systems.

Six Investigations of Energy Psychology in the Treatment of PTSD illustrasjonChurch, Hawk, et al. (2009) conducted an RCT in which 42 military veterans with PTSD were randomly assigned to a treatment group or a wait-list control group. Thirty-two of the initial participants completed the study, including 19 in the treatment group and 13 in the control group.(2 Randomized Controlled Trials; 4 Outcome Studies Using Standardized Tests). Vis / last ned studiet her.

PTSD forskning på energipsykologi fra april 2010
energyI april 2010 kom resultatene fra en «randomisert kontrollert studie» – gullstandarden i helsefaglig forskning – og de ble presentert på den prestisjetunge Society of Behavioral Medicine Conference i Seattle.
Dataene viser at PTSD symptomer ble dramatisk redusert hos 49 militære veteraner. Førti-to av dem, en nesten uhørt % på 86 prosent, scoret ikke lenger innenfor PTSD rekkevidde etter seks økter.
Det var bare en som trakk seg fra testen. De gevinstene vedvarte ved 6-måneders oppfølging. Sammenlign dette med 9 av 10 drop-out rate i VA-programmer.(2) Disse behandlingsresultatene, at 86 prosent
ikke lenger scorer for PTSD etter kun seks økter, er også langt sterkere enn resultatene rapportert for konvensjonelle behandlinger som for eksempel kognitiv atferdsterapi. I studier av konvensjonell PTSD behandlinger, er 50 prosent suksessrate med dem som fullfører et tolv-sesjonsprogram ansett som en meget god respons. Vis / last ned dokumentet hos EnergyPsyched eller hos oss.

TFT i Rwanda!
joanna2Nå holder man på å lage en 1 times film om resultatene fra TFT i Rwanda! her er brevet vi nå fikk fra Joanne Callahan i TFT Foundation og Rwandan Orphans Project: Center For Street Children

Starten på forskningen rundt TFT?
finleyLes hva en av verdens fremste traumatologer hadde å si etter å ha opplevd hva TFT kan gjøre! Charles R. Figley, PhD, Figley Institute Psychosocial Stress Research Program & Clinical Laboratory Florida State University Tallahassee, FL 32306-4097 LES MER … TAPPING F o r H u m a n i t y TFT Foundation NewsletterLooking Back at 2012 and Forward to 2013 – with Gratitude and Healing Toward Peace
Vis / last ned dokument

Den amerikanske psykologen Dr. Roger Callahan oppdaget i 1980 hvordan stimulering av merdiansystemet kan løse følelsesmessige utfordringer/lidelser (se hvordan oppdagelsen ble gjort under menypunktet TFT). I årene etter oppdagelsen testet og utviklet Callahan fram Thought Field Therapy (TFT). TFT har spredd seg til store deler av verden pga. sine oppsiktsvekkende og direkte oppserverbare resultater. Dette har selvfølgelig også resultert i en rekke varianter av TFT (EFT og Faster EFT de mest kjente).

Alle varianter er utledet fra Callahan sin oppdagelse og utvikling av TFT. De ulike variantene er litt forskjellig fra originalen på ulike måter men felles for alle er at følelser og/eller tanker er aktive samtidig som meridiansystemet stimuleres – som oftest med lett fingerbanking.

De ulike variantene kan også ha ulike forklaringsmodeller på hvorfor teknikkene virker og hva som skjer i kroppen. Hvilke av forklaringsmodellene som viser seg å være korrekt eller mest korrekt vil kanskje framtiden gi svar på. Uavhengig av teoretiske forklaringsmodeller er uansett det viktigste hvor effektiv en teknikk eller behandlingsmåte er. Og stadig mer seriøs forskning publisert i annerkjente tidskrifter viser at TFT og variantene av TFT er veldig effektiv på en rekke både psykiske og fysiske plager/tilstander.

TFT og de ulike variantene utledet fra arbeidet til Dr. Roger Callahan kalles InformasjonsPsykologi.