Om TFT

EFT

Vi får ganske ofte spørsmål om EFT i forhold til TFT. Og det er ikke uvanlig at noen hevder at EFT er en videreutvikling av TFT. Dersom det med det menes at EFT er bedre enn TFT er dette IKKE korrekt. Så da kan det være greit med litt informasjon om dette.

Behandlingsteknikker som EFT, Faster EFT, TAB, TAT, TTT, TBT osv og endatil retninger som fortsatt heter TFT, er alle ulike varianter av Callahans opprinnelige TFT. Forskjellene kan være hvilke punkter som stimuleres, i hvilke rekkefølge punktene blir stimulert i, hvor stor grad det brukes effektive varianter av behandling utover det å bare stimulere punktene, bruk av affirmasjoner og positiv tenkning i behandlingen, kunnskapen om hva som kan være årsakene til at behandlingen for noen ikke virker eller at problemene kommer tilbake, i hvor stor grad det søkes å finne og løse de underliggende årsakene til problemene, hvilke spørsmålsteknikker som brukes for å avdekke og løse problemer, bruk av muskeltesting/kinesiologi til å avdekke hva som bør behandles og hvordan det kan behandles dersom «standardbehandlingene» ikke virker.

Så påstanden om at EFT er en videreutvikling av den opprinnelige TFT er riktig når det gjelder bruk av affirmasjoner/positiv tenkning i behandlingen. Men på veien har EFT utelatt eller ikke kjenner til andre elementer som kan ha positiv innvirkning på resultatet. Slik er det med alle variantene av «tappingteknikker» vi kjenner til.

Vi erkjenner at vi aldri blir utlært og at vi hele tiden kan utvikle og forbedre våre teknikker. Derfor har NAKOTIP god kontakt med internasjonale «tappingmiljøer» for å fange opp nyheter og forbedringer og utveksle ideer/erfaringer. Like viktig er erfaringsutveksling og diskusjoner i «tappingmiljøet» her i landet.

NAKOTIP sine kursopplegg inneholder i tillegg til det viktigste fra de ulike retningene innen TFT også de viktigste elementene fra ulike andre «tappingteknikker». Derfor er NAKOTIP ledende i utvikling og utdanning innen «tapping» i Norden og også blant de ledende globalt.
Så svaret på TFT vs EFT er at den behandlingen som utføres av dyktige TFT-terapeuter utdannet i NAKOTIP inneholder det meste og det viktigste av det EFT-terapeuter bruker. Men i tillegg har våre terapeuter viktige og noen ganger avgjørende elementer som ikke er med i verktøykassen til en EFT-terapeut.

Les hva en EFT´er/hypnoterapeut som også har gjennomført NAKOTIP sitt TFT-Sertifiseringskurs sier:

«TFT er et fantastisk komplement til EFT og Hypnoterapi og jeg vil anbefale det til alle terapeuter.

TFT er et presist verktøy som skiller seg fra EFT ved at man som hovedregel banker etter en slags oppskrift/sett med algoritmer ut fra hva som er problemet til klienten. I forhold til EFT er det også en del andre punkter og øvelser som blir brukt som jeg har erfart kan ha meget god effekt. Jeg har selv erfart på bare noen minutter å bli kvitt smerte som jeg har hatt til og fra i 20 år, og som tradisjonell medisin eller alternative behandlinger (inkl EFT/hypnoterapi) ikke engang har klart å lindre. Et halvår senere er smertene fortsatt helt fraværende.

I Norge er Tankefeltterapi mer utbredt enn EFT og på verdensbasis er det motsatt. Jeg vil påstå at det ikke handler om at den ene teknikken er bedre enn den andre, men en terapeut som har tilgang til begge disse kraftfulle teknikkene vil ha en stor fordel da alle klienter er ulike og responderer forskjellig og har ulike behov. I NAKOTIP sin utdanning har de også tatt inn de viktigste elementene fra andre «tappingteknikker» inkludert EFT og Faster EFT. Største forskjellen slik jeg forstår det er at TFT tradisjonelt ikke bruker affirmasjoner, men det er nå tatt inn i utdanningen. EFT og TFT kompletterer hverandre på en fantastisk måte og jeg vil anbefale NAKOTIP´s Tankefeltterapi-utdanning på det sterkeste.»