Om TFT

Forskning

Acupoint stimulation in treating psychological disorders
Citation: Feinstein, D. (2012).

Acupoint stimulation in treating psychological disorders: Evidence of efficacy. Review of General Psychology. Advance online publication. doi:10.1037/a0028602
Energy psychology is a clinical and self-help modality that combines verbal and physical procedures for effecting therapeutic change. While utilizing established clinical methods such as exposure and cognitive restructuring, the approach also incorporates concepts and techniquesfrom non-Western healing systems. Vis / Last ned dokument.

FORSKNING
Det har skjedd mye innenfor informasjonspsykologien (TFT og EFT spesielt) de siste årene når det gjelder forskning og arbeidet med å få metodene akseptert som evidens baserte.
Sommeren 2017 ble den første norske forskningsrapporten om TFT offentliggjort. Denne konkludderer med at TFT har effekt. Det finnes nå mer enn 100 forskningsstudier, oversiktsartikler og meta-analyser
som har blitt publisert i profesjonelle vitenskapelige tidsskrifter.

Dette inkluderer:
– 50 randomisert kontrollerte studier
– 40 pre-post utfall studier
– 4 meta analyser
– 5 systematiske oversikter
– Hundrevis av case studier

Flere forskningsstudier har konstatert at energi psykologiske metoder effektivt behandler:
– PTSD
– Depresjon
– Angstlidelser
– Overdreven matlyst og avhengighets adferd
– Smerter

I tillegg viser noen studier at det oppstår kliniske fordelaktige endringer i stress hormonene i kroppen og genuttrykk.

• I 2016 ble TFT validert av NREPP (the National Repertory of Evidence Based Practices and Procedures, a division of SAMHSA in the U.S.) som en evidensbasert behandling.
• I 2017, la U.S. Veterans Administration til EFT på “List 2”, noe som godkjenner metoden som en “generelt trygg terapi.” Neste skritt er å bli lagt til på «List 1», som er en liste overe godkjente behandlinger.
• Det er mer enn 400 identifiserte former for psykoterapi, hvorav de fleste har få eller ingen forskning som validerer dem. Informasjonspsykologi er både evidens-basert og er blant topp 10% når det kommer til publisert forskning på psykoterapi metoder.

For mer informasjon og fullstendig oversikt over studier besøk nettsiden til ACEP (Associtation for Comprehensive Energy Psychology) www.energypsych.org/research

Acupoint stimulation in treating psychological disorders

Citation: Feinstein, D. (2012).
Acupoint stimulation in treating psychological disorders: Evidence of efficacy. Review of General Psychology. Advance online publication. doi:10.1037/a0028602 Energy psychology is a clinical and
self-help modality that combines verbal and physical procedures for effecting therapeutic change. While utilizing established clinical methods such as exposure and cognitive restructuring, the approach also incorporates concepts and techniquesfrom non-Western healing systems.

Six Investigations of Energy Psychology in the Treatment of PTSD illustrasjonChurch, Hawk, et al. (2009) conducted an RCT in which 42 military veterans with PTSD were randomly assigned to a treatment group or a wait-list control group. Thirty-two of the initial participants completed the study, including 19 in the treatment group and 13 in the control group.(2 Randomized Controlled Trials; 4 Outcome Studies Using Standardized Tests). Vis / last ned studiet her.

PTSD forskning på energipsykologi fra april 2010
energyI april 2010 kom resultatene fra en «randomisert kontrollert studie» – gullstandarden i helsefaglig forskning – og de ble presentert på den prestisjetunge Society of Behavioral Medicine Conference i Seattle.
Dataene viser at PTSD symptomer ble dramatisk redusert hos 49 militære veteraner. Førti-to av dem, en nesten uhørt % på 86 prosent, scoret ikke lenger innenfor PTSD rekkevidde etter seks økter.
Det var bare en som trakk seg fra testen. De gevinstene vedvarte ved 6-måneders oppfølging. Sammenlign dette med 9 av 10 drop-out rate i VA-programmer.(2) Disse behandlingsresultatene, at 86 prosent
ikke lenger scorer for PTSD etter kun seks økter, er også langt sterkere enn resultatene rapportert for konvensjonelle behandlinger som for eksempel kognitiv atferdsterapi. I studier av konvensjonell PTSD behandlinger, er 50 prosent suksessrate med dem som fullfører et tolv-sesjonsprogram ansett som en meget god respons. Vis / last ned dokumentet hos EnergyPsyched eller hos oss.

TFT i Rwanda!
joanna2Nå holder man på å lage en 1 times film om resultatene fra TFT i Rwanda! her er brevet vi nå fikk fra Joanne Callahan i TFT Foundation og Rwandan Orphans Project: Center For Street Children

Starten på forskningen rundt TFT?
finleyLes hva en av verdens fremste traumatologer hadde å si etter å ha opplevd hva TFT kan gjøre! Charles R. Figley, PhD, Figley Institute Psychosocial Stress Research Program & Clinical Laboratory Florida State University Tallahassee, FL 32306-4097 LES MER … TAPPING F o r H u m a n i t y TFT Foundation NewsletterLooking Back at 2012 and Forward to 2013 – with Gratitude and Healing Toward Peace
Vis / last ned dokument